Kraj Vysočina se snaží v Žirovnici prosadit regulaci zemědělské půdy pro využití OZE

Město Žirovnice obdrželo negativní stanovisko Kraje Vysočina k žádosti o změnu úzrmního plánu. Starosta Žirovnice Radek Vopravil důvod vidí v zájmu investorů o výstavbu větrných elektráren.

„Postoj Kraje Vysočina k územnímu plánu města Žirovnice v souvislosti s větrnými elektrárnami vnímám spíše negativně. V současné době jsme neobdrželi kladné stanovisko ke změně č.1 územního plánu,“ sdělil starosta Vopravil.

Územní plán je pro rozhodování v území závazný a nelze z něj za žádných okolností udělit výjimku (lze pouze pořídit změnu územního plánu nebo nový územní plán).

Kraj Vysočina se podle informací Občasníku snaží promítnout do územního plánu Žirovnice nový regulativ využití zemědělské půdy pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje oznámila záměr výstavby více než deseti větrných elektráren, místní investor plánuje výstavbu jedné větrné elektrárny.

Počet větrných elektráren plánovaných k výstavbě v rámci jednoho katastru patří k největším v rámci Vysočiny. Obce s nabídkami na výstavbu více než deseti větrných elektráren je na Vysočina velmi málo, obvyklý je záměr výstavby tří až čtyř větrných elektráren na jednom katastru.

Vyjádření Kraje Vysočina zjišťujeme, ani po opakované urgenci žádné vyjádření nepřišlo.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů