VÍME PRVNÍ: Jihlava chystá zvýšení daně z nemovitostí

Radní města Jihlavy budou na konci srpna projednávat zvýšení daně z nemovitostí. Samotné zvýšení daně z nemovitostí je možné pouze úpravou místní vyhlášky, která byla v Jihlavě naposledy upravena v roce 2009.

Současná místní daň z nemovitostí je stanovena koeficientem 4,5. Maximální možná výše koeficientu je stanovena na 5,0.

Od 1. ledna 2021 na základě zákona č. 609/2020 Sb. je obec oprávněna podle ustanovení § 12 zákona o dani z nemovitých věcí stanovit obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní koeficient ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo.

Oproti právní úpravě platné do 31. prosince 2020 došlo k tomu, že místní koeficient je možné nově stanovit i pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce a v rozmezí 1,1 až 5. 

Místním koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí, tj. pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů