Primátor Chloupek (ČSSD): Vodné a stočné nabízeli až o dvacetikorunu níže

Rudolf Chloupek (ČSSD) primátor Jihlavy

Po podzimních komunálních volbách se taktovky vyjednávání o vodárenském majetku ujal primátor Rudolf Chloupek. Jihlava posuzuje nabídku majetkoprávního vypořádání a zvažuje další směr vodárenských rozhovorů o majetku.

 

 Jaké výsledky měly „vánoční rozhovory“ se SVAK Jihlavsko?

V podstatě jde v tuto chvíli o dohodu nad konečným zněním dokumentu. Možná půjde o několik dokumentů o vydání majetku, ukončení právních sporů a nastavení záležitostí dvou sousedních vlastníků vodárenské infrastruktury. Bude docházet k předávání vody mezi dvěma vlastníky.
Čistírna odpadních vod Helenín by měla přejít do vlastnictví města, vázne na ní úvěr, ke kterému se město Jihlava hlásí. Hodně věcí je sporných, ale jednání se zintenzivnila.

Jak rychle se blížíme dohodě? Bude do Velikonoc, do letních prázdnin nebo do Vánoc?

To se takto říct nedá.Byl bych rád, aby byla co nejdříve. Hodně se obměnilo po volbách vedení Jihlavy, obměnilo se i vedení SVAKu. Pro nás to znamená, potřebu seznámit se se stavem jednání. Prozkoumat kroky předchozího vedení města a právní kanceláře a rozhodnout co dál.
V téhle chvíli to znamená dát na stůl vzájemné požadavky a odstraňovat neshody.

 Dá se říci, že Jihlava ustupuje od právního řešení (právní války) přes soudy a Krajský úřad ve prospěch dohody se SVAKem?

Dohodě bychom dali přednost, ale ustupovat můžeme jen v rámci platné legislativy a tak, aby nedošlo k poškození zájmů města. Kauz „rozjetých“ přes Krajský úřad nebo u soudu je tolik, že se to nedá naráz ukončit. V některých případech je zájem právníků i obou zúčastněných stran, aby vznikl precedens a úřady rozhodly. Záleží i na tom, aby byly vykonány příslušné kroky v souladu s legislativou. Jinak se aktéři vystavují nebezpečí trestního stíhání.

 Jak to bude s daňovou poviností z převodu majetku vůči státu, pokud nějaká bude? Mohlo by jít asi o třicet milionů korun…

Tato otázka není úplně vyjasněna. Je na to několik názorů daňových poradců. Zatím část tvrdí, že jde o bezúplatný převod, který by daní zatížen být neměl. Podle současných stanov SVAKu by mohla nastat situace, že pokud by se dobrovolný svazek obcí úplně rozpadal, pak poslednímu členu  by zůstal veškerý tzv. nedělitelný majetek, případně další majetek SVAKu.Je to sporná otázka hlavně u privatizovaného majetku, která proběhl převod ze státu na svazky obcí, ale majetek to byl členských obcí. Nejde to říci stoprocentně, jaká bude daň.

Od voleb vedete vyjednávání jako primátor Jihlavy. Kde ustoupila Jihlava a kde SVAK Jihlavsko?

V tuto chvíli to není ani tak o ústupcích jako o vyjasnění stanovisek. Kde je ta mez, za kterou se nedá jít. Už jsme se třeba dohodli na tom, že by se dala uzavřít dohoda vlastníků sousední
vodárenské infrastruktury. O vydání majetku by se asi dalo taky mluvit, vedou se jednání co, kdo komu… (má zaplatit). Tady nemáme úplně jasno, respektive stanoviska obou stran jsou rozdílná.

Dohoda dvou vlastníků by znamenala provozování majetku Jihlavy přes VAS a.s.?

Tato dohoda s provozováním bezprostředně nesouvisí. Ve Svazku je majetek, kterýje nedělitelný a který musí být provozován společně. Například úpravna vody Hosov, která by v tuto chvíli zůstala ve SVAKu a je to sporná záležitost. SVAK by „prodával“ vodu Jihlavě na
předávacích místech a Jihlava by pak vodu „prodávala“ dál zpět SVAKu pro Polnou a Dobronín. Tyto předávací místa je potřeba si vyjasnit. S tím souvisí i cena předávané vody. Tady panuje shoda asi na devadesát devět procent. Nicméně, pokud jde o účast VAS, je možná dohoda o
dalším provozování, kterou by ale uzavíralo město přímo s VAS a.s. za
jiných podmínek.

Jihlava půjde cestou dohody spíše než cestou právní války?

Pokud bude dohoda možná, tak cestou dohody. Do dohody máme daleko, ale
snažíme se dojít ke smírnému řešení. Čím rychleji to půjde, tím lépe. Pokud by se ukázalo, že cesta dohody možná není i třeba z obavy před trestním stíháním vedení města, pak půjdeme soudní cestou. Kauza se dostala v právních sporech daleko dál, než by si obě strany přály.
Může se stát, že bude muset rozhodovat soud.

Dohoda o majetkoprávním vypořádání by znamenala, že Jihlava vrátí, co si už vysoudila?

To právě nevím. My tvrdíme, že nám SVAK zadržuje nájemné. Oni tvrdí, že nám neměli vyplácet plnění přes Krajský úřad. Stanovy Svaku v některých případech nemají logiku. Kdyby se od SVAKu začaly odpojovat jednotlivé obce, pak poslední člen, který zůstane si ponechá
nedělitelný majetek. A to je z principu špatně. A zrovna tak akcie SVKMO. Když se od SVAKu odpojuje Jihlava a další obce, tak nevím, jestli jsou stanovy SVAKu postavené dobře. Je to otázka jednání a ujasňování stanovisek. Potřebujeme k tomu právníky a jejich stanoviska. Záležitost je složitá i z právního hlediska.

Dá se popsat rychlost jednání ke společné dohodě?

Měli jsme tři schůzky a čtvrtá se chystá. Nedošlo ke společnému jednání právníků. Až dostaneme stanovisko od naší právní kanceláře a protistrana stanovisko svých právníků, tak se můžeme sejít. A  pokračovat dál. Jednání se zinzenzivnila proti minulé době, ale
výsledek je daleko.

Až dospějeme k dohodě, začne fungovat spolupráce Jihlavy a SVAKu. Bude potřeba městské společnosti JVAK? nebo je pro budoucnost nadbytečný?

Budeme hledat vhodný model. JVAK by mohl provozovat městský vodárenský majetek, ale nemá v tuto chvíli potřebné zázemí. Mohl by být určitý prostředník při správě. Je to i otázka laboratoří, u kterých není smyslem, aby si je Jihlava pořizovala sama. Má je VAS
a.s. i jiné společnosti v sousedství. Nemá velký smysl, aby si laboratoře pořizoval JVAK. Podobné je to i s technikou na údržbu vodovodů a kanalizací

Na radě města se prezentoval VaK Havlíčkův Brod. Jak by mohla být v budoucnu prospěšná?

Tato prezentace byla nezávaznou nabídkou. Pokud bychom se rozhodli pro vypsání koncese, kde by JVAK byl administrátor, tak by si od společnosti jako VAK HB(nebo jiné) mohl najímat odborné služby. Třeba rozbory kvality vody v laboratoři.

Zatím byly pod Vaším vedením tři schůzky. Cítíte smysl dalších schůzek a jednání nebo nastane právní válka u soudů?

Měli bychom vést vyjednávání tak dlouho, až se ukáže, že vyjednávání nikam nevede. Do té doby má smysl vyjednávat i o sporných věcech. Nevylučuji, že se o některých sporech bude muset rozhodnout právní cestou.

V návrhu Dohody píše SVAK Jihlavsko, že „rozhodnutí Krajského úřadu jsou nicotná anezákonná“. Jak číst tuhle formulaci?

K tomu právě potřebujeme právníky. Jde o právní formulace. V podstatě nicotné znamená, že o tom Kraj neměl rozhodovat.

Jak tuto situaci vnímáte jako primátor? Dohoda říká, že Jhlava se domohla úspěchů v právních sporech nezákonně…

Tato formulace tam být nemůže a dohoda s touto formulací uzavřena být nemůže. Podstatné je to, že se domníváme, že cesta přes rozhodnutí Krajského úřadu byla cesta správná. Domnívá se to i naše právní kancelář. Druhá strana tvrdí, že měl rozhodnout soud. Domáhá se
rozhodnutí dalších orgánů a nevíme, jak to celé dopadne. Nejsou uzavřeny kauzy, které rozjely řeší právníci. Možná se dohodneme, že tyto kauzy zrušíme. Je to natolik složité, že bez právní pomoci se ani jedna ze stran nepohne z místa. My úkolujeme právníky, aby si vyměňovali návrhy a „obrousily se hrany sporu“. Když ukáže, že to nikam nevede, budeme muset použít právní cestu se všemi důsledky, co to má. Může to trvat několik let.

Formulace „zrušíme právní kauzy“ může znamenat i to, že se Jihlava vzdá úspěchů z právní války?

To nedovedu úplně říci v tuto chvíli. Pokud jde o pravomocná rozhodnutí, tak není důvod. Je to sporné třeba u nájemného: my si myslíme, že nemají důvod pobírat nájemné za jihlavský majetek. Oni tvrdí něco jiného. Je tam celá řada věcí, kde si myslíme, že oni dluží
nám.My se hlásíme k úvěrům za ČOVku v Heleníně. Když tyto pohledávky
dokážeme vzájemně započíst, tak nemusíme jít k soudu.

Ono to vypadá jako kapitulace Jihlavy a začátek od nuly?

Otázka je právní moci rozhodnutí Krajského úřadu. Některá rozhodnutí právní moci asi nabyla. Třeba u převodu peněz. Právní válka byla úspěšná, co se týká převodu peněz, ale nebyla úspěšná co se týká převodu majetku. Dva druhy majetku nám byly papírově předány, zároveň
se protistrana odvolala. Neumím si představit, že bychom jednou předaný majetek měli vracet. U finančního vypořádání musí dojít k dohodě přijatelné pro obě strany. Myslíme si, že jsme majetek získali po právu.

Cítíte při jednáních se SVAKem problém s účastí ex-primátora Jihlavy
Jaroslava Vymazala?

Vyloženě najevo nám to nedali. Vztahy byly v minulosti velice vyhrocené a nechceme, aby to byl problém na cestě při vyjednávání. Pan Vymazal tomu rozumí.

Tým Jihlavy pod Vaším vedením směřuje k dohodě. Dá se říci, kdo bude provozovat? VAS? JVAK?Jiná firma?

Na to je složitější odpověď. Po nějakou dobu VAS. Je otázka, jak bude vypadat nová smluva s VASkou o výběru nájemného. Pokud bychom měli s VASkou dlouhodobě spolupracovat, měla by se jejich nabídka blížit tomu, co nabídli ve výběrovém řízení. Vodné a stočné nabízeli až o
dvacetikorunu níže.

Čili by cena vodného a stočného mohla klesnout až o dvacetikorunu?

Tak úplně tomu nevěřím, ceny se mezitím změnily. Byla to koncesní nabídka. JVAK vypočítal cenu vody asi o desetikorunu nižší.

Jaký pocit máte jako účastník jednání z činnosti obou stran?

Těžko říct. Snažíme se dojít k dohodě a děláme pro to vše.

Postoj Jihlavy ke SVAKu se dal shrnout větou „vydejte nám majetek, to je celé“ a najednou Jihlava jedná o provozování?

Tak jednoduché to není. Musí dojít k dohodě dvou sousedních vlastníků o předávání vody. Za tyroky se to dostalo do úplně jiné roviny než je předání majetku. A ani jsem nehlasoval pro vystoupení Jihlavy ze SVAKu.

A návrat Jihlavy do SVAKu je dnes čirá fantazie nebo jedna z možností řešení?

Nevím, jestli by se o tom dalo jednat. Je to dost nepravděpodobné. Obě strany v právních sporech utržily těžké rány. Vyloučit se nedá vůbec nic, ale představit si to nyní nedovedu.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna