Podmíněné pohledávky SFDI problémem budoucnosti úzkokolejky

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) poskytoval dlouhodobě Jindřichohradeckým místním drahám, a.s. (JHMD) finanční prostředky na výstavbu a provoz dopravní infrastruktury.

Dotační projekty z fondů EU a národních fondů - CHODNÍK PODÉL SILNICE I/2 –  v rámci bezbariérových tras - Oficiální stránky Města Přelouče

„Pohledávky SFDI jsou podmíněné, tato skutečnost je dána zejména tím, že SFDI požaduje, aby jím financovaná dopravní infrastruktura sloužila dlouhodobě, bezplatně svému účelu a nestala se předmětem úplatných převodů nebo zatížení právy třetích osob,“ sdělil mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka,

Finanční prostředky byly poskytovány z rozpočtu SFDI na základě Smluv o poskytování finančních prostředků uzavřených s JHMD a za podmínek v těchto smlouvách uvedených.

“ V případě, že dojde k porušení podmínek uvedených ve smlouvách (například podmínka tzv. udržitelnosti), tak SFDI bude požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků,“ naznačil Jemelka.

SFDI je povinen jednat s odbornou péčí, a proto do insolvenčního řízení úpadce JHMD přihlásil své pohledávky.

„Veškeré pohledávky jsou přihlášeny jako podmíněné s ohledem na podmínky sjednané ve smlouvách, a proto budou v insolvenčním řízení uspokojovány pouze v případě, když dojde ke splnění podmínek tak, jak je u jednotlivých pohledávek v přihlášce uvedeno,“ dodal Jemelka.

Například u zhruba desetimilionové pohledávky SFDI na výstavbu

Radiové a datové komunikační sítě Jindřichohradecké místní dráhy nesplnily termín kolaudace a to i přes opakované prodlužování termínu pro kolaudaci ze strany SFDI.

„O skutečnosti, že k nesplnění podmínky došlo rozhodne k tomu příslušný finanční úřad,“ řekl Jemelka.

V obecné rovině SFDI požaduje, aby jím financovaná dopravní infrastruktura sloužila dlouhodobě, bezplatně svému účelu a nestala se předmětem úplatných převodů nebo zatížení právy třetích osob. K tomu může dojít již brzy na jednání věřitelského výboru, pokud se objeví nabídka na odkoupení zkrachovalé firmy JHMD.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů