Prohlášení hejtmana Běhounka (ČSSD) ke spoluobčanům o koronaviru

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s událostmi, před které nás staví současná epidemiologická situace v České republice, se na vás obracím s následujícím prohlášením.   

Mohu vás ubezpečit, že lidé v nemocnicích i u záchranky dělají vše pro to, aby všichni, kteří se vrátili z rizikových oblastí – ať už z dovolené, nebo z pracovních cest – ale i ti, kteří s nimi přišli do kontaktu, dostali maximum možné zdravotní péče. Fakt, že  tito lidé po 13. 3. 2020 dodržují nařízení a okamžitě podstoupili dvoutýdenní karanténu, je minimum toho, co mohou udělat pro zmírnění stávající situace. Pokud tak z jakéhokoli důvodu neučinili, a to i v případě, že se po dobu vycestování i po návratu cítí v pořádku, považuji to za hazard se zdravím ostatních a toto chování hodnotím jako krajně rizikové a nevhodné. V tomto směru by měla zafungovat zodpovědnost zaměstnavatelů, kteří s ohledem na zdraví kolektivu budou dodržování karantény  kontrolovat a trvat na něm. Všechny občany Kraje Vysočina vyzývám, aby DŮSLEDNĚ  dodržovali nařízení centrálních orgánů. Jejich zpochybňování nepovede ke zlepšení situace, naopak ji může zbytečně komplikovat a vyhrocovat. Apeluji na vaši osobní zodpovědnost a děkuji za ni.

Obracím se na vás, spoluobčany, také jako lékař. Stejně jako jsou lékaři a sestry v nemocnicích, v ordinacích a u záchranky připraveni vám pomoci, buďte i vy na oplátku ve stejné míře trpěliví a ohleduplní. Dodržujte veškeré pokyny, které nyní preventivně omezují obvyklé provozy nemocnic. Na tomto místě se obracím i na všechny kolegy lékaře, stomatology, farmaceuty a další, kteří nejsou kmenovými zaměstnanci krajských nemocnic, aby v rámci této mimořádné situace výrazněji pomohli se zajištěním lékařských pohotovostí kterékoliv krajské nemocnice. Kraj Vysočina udělá vše proto, aby zdravotníci, kteří se o obyvatele Vysočiny starají v nemocnicích, v ordinacích a v terénu nebo slouží na pohotovosti, měli dostatek osobních ochranných pomůcek. Kromě vládou přidělovaných zásob Kraj Vysočina objednává a zajišťuje materiál po vlastní linii, nečekáme jen na to, co na nás zbyde, ale aktivně hledáme další zdroje a dodavatele.

Poděkování za mimořádné nasazení směřuji zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách, ale také regionálním firmám a organizacím, kterým vděčíme za pomoc a spolupráci při zajišťování ochranných pomůcek a dostatek dezinfekce. Profesionální práci denně odvádí složky Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina, dobrovolníci a dobrovolní hasiči. Speciální poděkování patří za nasazení a osobní angažovanost při řešení mimořádné situace také starostkám a starostům, ke kterým máte jako jejich sousedé nejblíže. 

Ano, buďme si vědomi svých práv, ale především nezapomínejme na své povinnosti! Zatím se chceme obejít bez striktního nařizování, proto prosím proaktivně noste roušky, kdykoli se pohybujete ve veřejných prostorách, při kontaktu s cizími lidmi. Používejte roušky, třeba i provizorně vyrobené! Používejte je při cestách hromadnou dopravou, při nákupech, při cestě do práce i v práci.

MUDr. Jiří Běhounek, lékař a hejtman Kraje Vysočina (16.3.2020)

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů