Co chybí v agitačním letáku aktivistů Jemnice?

Obyvatelé Jemnice dostali do svých poštovních schránek další leták místních aktivistů. Tentokrát je tématem strachu a obav záměr využití podzemních vod v podobě podzemních vrtů s využitím nově postaveného vodovodu a řešení technologie odpadních vod nové zemědělské farmy

Seznam informací nevyužitých pro agitaci spolku „Za dobrý život na Jemnicku“:

  • plánovaný provoz má vlastní čistírnu odpadních vod, která díky nejmodernější technologii bude min. 50x účinnější než-li čistírna odpadních vod města Jemnice. Vyčištěné splašky z města Jemnice jsou po přečištění také vypouštěny do řeky
  • nelze bránit nezákonně používané studny, je třeba je v lokalitě legalizovat, aby i následní uživatelé vycházeli z reálného stavu užívání podzemních vod, na zájmovém pozemku ve vlastnictví města Jemnice (umístění 4 vrtů) jsou v provozu dvě kopané studny, které jsou zdrojem vody pro středisko na Slavonické, již nyní mají povolen odběr vody, který svým rozsahem odpovídá předpokládanému rozsahu čerpání 2 nových vrtů (v hydrogeologickém průzkumu je i uvedeno, že 2 ze 4 vrtů nahrazují nevyhovující kopané studny = nejdeme z 0 m3, již nyní je povoleno cca 6 000 m3).
  • Není pravdou, že čím máte vrt či studnu hlubší, že tím „seberete“ vodu ze studní či vrtů, které jsou mělčí. Zdroje podzemní vody jsou „napojeny“ na různé kontinuity hornin pod zemským povrchem.
  • Bude překopána značná část Jemnice – neodpovídá projektové dokumentaci, navíc projekt vedení potrubí je spojen s důležitým záměrem města pro obhospodařování rybníků v zámeckém parku. 
  • Aby se daly rybníky efektivně vypouštět, je potřeba výpustné zařízení (odpadní roura s vyústěním do řeky Želetavky, nyní nikdo neví, kam jsou rybníky vypouštěny). Kdy (ve stejných dotčených pozemcích bude proveden druhý výkop pro uložení odpadní roury):
  • projektování jde navrub investora, Rhea Holding,
  • město zaplatí pouze výkopové práce navíc (uvedení do původního stavu, jako jsou terénní úpravy, asfaltování apod. hradí Rhea Holding
  • Bez realizace výpusti Dolního rybníku nelze realizovat projekt rekonstrukce Horního a Dolního rybníku v zámeckém parku. 
  • Výkopy se týkají překopu silnice u autobusového nádraží, nelze tvrdit, že se jedná o značnou část. (záměr je v zastavěném území města Jemnice umístěn v blízkosti parkoviště u autobusového nádraží a pak pouze v ulici  Údolní),
  • Brojleři se na zpracování nenaváží pouze v noci (jedná se o jednotky kamionů, které najíždí postupně dle harmonogramu a rovnou do útrob závodu). Provoz je celodenní, toto tvrzení je chybné. 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů