(DOKUMENT) Ex-tajemník Havlík vyhrál spor o čest nad městem Žďár nad Sázavou

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou vydal rozsudek ve sporu o čest mezi Janem Havlíkem a žalovaným městem Žďár nad Sázavou, kde působil dlouhé roky jako tajemník městského úřadu.

ROZSUDEK

I. Žalovaný je povinen zdržet se šíření výroku o tom, že žalobce ve funkci tajemníka Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou jednal nekompetentně.

II. Žalovaný je povinen ve lhůtě do jednoho týdne od právní moci tohoto rozsudku zajistit na své náklady zveřejnění omluvy žalobci na homepage webu žalovaného www.zdarns.cz tohoto znění: „Město Žďár nad Sázavou se tímto omlouvá Ing. Janu Havlíkovi, bývalému tajemníkovi Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou za výrok uvedený v usnesení rady města Žďáru nad Sázavou ze dne 28. 1. 2019, podle kterého měl ve funkci tajemník Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou jednat nekompetentně“, a tuto omluvu
zde ponechat zveřejněnou po dobu zveřejnění usnesení rady Města Žďáru nad Sázavou ze dne 28. 1. 2019.


III. Žaloba se v části, kterou se žalobce domáhal po žalovaném, aby zaplatil žalobci na náhradě nemajetkové újmy peněžité zadostiučinění ve výši 200 000 Kč, zamítá.

IV. Žalovaný je povinen zcela nahradit žalobci k rukám právního zástupce žalobce do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady tohoto řízení, jejichž výše bude uvedena v písemném vyhotovení tohoto rozsudku.

Rozsudek není pravomocný, obě strany mohou podat odvolání ke Krajskému soudu v Brně.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů