Kontroverzní politické rozhodnutí přijali radní ve Velkém Meziříčí: zakázali opozici zkontrolovat způsob práce dozorčí rady městské společnosti. V usnesení Rady města Velké Meziříčí tuto kontrolu označili dokonce za nadbytečnou. Jupiter club se stará o pořádání kulturních akcí