VÍME PRVNÍ: Soud zrušil rozhodnutí předsedy ÚOHS o VDV Vysočiny

Krajský soud v Brně zrušil zamítavé rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže na podnět výrobce autobusů SOR Libchavy ve výběru dopravců Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) a věc vrátil antimonopolnímu úřadu k dalšímu řízení.

Informaci potvrdil předseda Výboru strategických projektů Kraje Vysočina Martin Hyský (ČSSD) s tím, že o rozsudku krajského soudu ví. Vzhledem k probíhajícímu jednání krajského zastupitelstva Vysočiny ale rozsudek nemohl blíže komentovat pro časové zaneprázdnění.

Poslankyně a předsedkyně ODS Vysočina Eva Decroix odmítla informaci blíže komentovat.

Antimonopolní úřad potvrdil informace Občasníku: „Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí předsedy ÚOHS Petra Mlsny v této věci, když konstatoval, že Kraj Vysočina jako zadavatel neuvedl autory některých částí zadávací dokumentace; vedl s některými dodavateli předběžné tržní konzultace, přičemž o tom neprovedl záznam v zadávací dokumentaci; a konečně stanovil netransparentním způsobem požadavek na minimální počet míst v autobusech. Úřad bude proti rozsudku Krajského soudu v Brně podávat kasační stížnost. V mezičase však bude muset o věci opakovaně rozhodnout, již také vydal předběžné opatření, kterým zadavateli zakazuje uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem,“ uvedl mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

Podle neoficiálních informací zvažuje Kraj Vysočina další postup až po poradě se svými právními zástupci.

V původně zamítnutém návrhu SOR Libchavy uvádí, že nastavením nepřiměřených a diskriminačních zadávacích podmínek mu hrozí újma ve formě ušlého zisku v důsledku nemožnosti účasti v zadávacím řízení, ať již v pozici poddodavatele, nebo dodavatele podávajícího společnou nabídku s jinými dodavateli.

SOR Libchavy deklaroval antimonopolnímu úřadu, že ačkoliv je evidentní, že předmětem veřejné zakázky není samotná dodávka autobusů, ale poskytnutí služeb v přepravě cestujících, autobusy představují zásadní součást plnění, a tedy je zjevně v oprávněném zájmu navrhovatele na plnění veřejné zakázky participovat a dodat své výrobky pro poskytování služby poptávané zadavatelem.

Podle SORu Libchavy i výrobce nebo distributor autobusů může mít právní zájem na tom, aby zadávací podmínky veřejné zakázky Kraje Vysočina byly ve vztahu k technickým požadavkům na autobusy v souladu se zákonem, neboť i takový subjekt se může na plnění veřejné zakázky podílet.

SOR Libchavy je přesvědčen, že Kraj Vysočina stanovil konkrétní technické požadavky na autobusy v rozporu se zásadou přiměřenosti, když nedůvodně formuluje detailní technické požadavky na autobusy v rozporu s předmětem zadávacího řízení, kterým má být výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti, aniž by taková míra detailu byla odůvodněna předmětem plnění, a tedy reálnou potřebou zadavatele. Kraj Vysočina podle SORu Libchavy nepřiměřeně vstupuje do kvalifikovaného podnikatelského uvážení budoucího provozovatele dopravy a zabraňuje mu tím svobodně zvolit dodavatele vozidel, u kterého je tento schopen získat pro sebe nejvýhodnější obchodní podmínky.

“ Rozhodnutí soudu je nutné respektovat. Zároveň platí, že jeho rozpornost s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je překvapující a obtížně pochopitelné,“ uvedl senátor Miloš Vystrčil (ODS).

Vyjádření Kraje Vysočina zjišťujeme.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů