(DOKUMENT) Kádrový dotazník vysočinských Pirátů pro nové členy

pirátiKrajské vedení České pirátské strany Vysočina vytvořilo kádrový dotazník pro přijímání nových členů do řad Pirátů. Kádrová směrnice vysočinských pirátů vychází zejména z doporučení Republikového předsednictva a krajské předsednictvo doporučuje její využití místním předsednictvům.

 

Co by měl zájemce splnit?

Zájemce by měl věnovat dostatečný čas k seznámení se s Piráty a k zapojení do jejich činnosti. Tento čas slouží zároveň předsednictvu k seznámení se se zájemcem tak, aby mohlo rozhodnout o jeho přijetí za člena. Tento čas bude obvykle trvat 3 až 6 měsíců, ke každému zájemci přistupujeme individuálně.

Před zahájením hlasování o přijetí by zájemce měl:

– Zaregistrovat se na Pirátském fóru

– Dobře chápat poslání a základní programové cíle Pirátů

– Ujasnit si, do kterého sdružení chce vstoupit

– Na Pirátském fóru vyjádřit zájem o členství, představit sebe a svou motivaci stát se Pirátem, postupně odpovídat na otázky položené členy sdružení.

– Sledovat kalendář akcí a účastnit se těch, které ho zajímají

– Osobně se seznámit s koordinátorem a členy předsednictva

– Poznat co nejvíce Pirátů a jejich příznivců z okolí

– Zúčastnit se nejméně dvou zasedání krajského fóra, případně jednoho zasedání krajského fóra a dvou zasedání místního fóra

– Zapojit se do činnosti Pirátů, pracovat na sebevzdělávání

– Získat představu o stanovách a programu Pirátů

– Zorientovat se ve struktuře strany, v právech a povinnostech členů

– Vyplnit písemnou přihlášku Místní nebo krajské sdružení?

– Zájemce by si měl být vědom, že může vstoupit do místního sdružení dle místa trvalého pobytu, nebo přímo do krajského sdružení (stanovy čl. 3/3).

Vstup do krajského sdružení může zvolit i pokud je místní sdružení v jeho věci nečinné. Není-li si místní sdružení jisto jak ve věci zájemce postupovat, může mu doporučit nejprve vstoupit do krajského sdružení. V takovém případě o zájemci rozhodne předsednictvo KS.

Člen krajského sdružení, který požádá o vstup do místního sdružení, by měl být přijat bez prodlení.

 

Co bychom o zájemci chtěli vědět?

1. Odkud jsi, čím se živíš, co dokážeš, co tě baví, jaké máš zkušenosti?

2. Znáš poslání Pirátů vyplývajících ze stanov a program? Co považuješ za nejdůležitější, s čím naopak nesouhlasíš, co tě moc nezajímá?

3. Byl/a jsi v minulosti členem nějaké jiné politické strany nebo hnutí? Co tě přimělo ji opustit? Koho bys volil/a nebýt Pirátů a proč?

4. Co konkrétně tě zajímá na celostátní / místní / krajské úrovni, čemu by ses rád/a věnoval/a? Čím můžeš Pirátům pomoci (odbornost, psaní článků, organizace…)?

5. Sleduješ pirátské fórum? Vidíš tam možnosti pro svoje zapojení?

6. Víš kde najdeš předpisy Pirátů? Orientuješ se ve struktuře strany?

7. Spojuješ si s členstvím u Pirátů možnost realizace vlastních politických cílů? Jakých? Budeš chtít někam kandidovat?

8. Několik programových dotazů:

a) Jaký máš názor na členství ČR v EU?

b) Co si myslíš o legalizaci, toleranci a zákazu drog?

c) Jak vnímáš integraci romů?

d) Jaký je tvůj postoj k inkluzivnímu vzdělávání?

e) Co si myslíš o autorském zákonu?

f) Kde vidíš největší nebezpečí pro ochranu soukromí?

g) Jak by se měl stát stavět k problematice bezdomovectví?

h) Co je podle tebe největším nebezpečím pro svobodu projevu?

i) Jak by měla vypadat svoboda Internetu a jaký máš názor na síťovou neutralitu?

j) Co si myslíš o imigraci?

k) Které věci by měly být rozhodovány referendem a které nikoliv? Co zvážit při přijetí?

Dle Stanov​ (čl. 3) může být členem strany plnoletý svéprávný občan, který není členem jiné politické strany nebo politického hnutí, nebyl ze strany vyloučen a souhlasí s programovými cíli České pirátské strany, zaváže se podporovat základní programové cíle uvedené v čl. 2

Dle Pravidel pro členy a příznivce​ (§5) se zakazuje přijetí za člena osoby, která uvádí stranu při jejím přijímání za člena v omyl, vstupuje do strany kvůli slibu neoprávněné výhody, nebo hlavně s cílem ovlivnit osobnostní hlasování nepodporuje politické cíle strany (čl. 3 odst. 8 písm. a) St), případně je nezná

Dle Doporučení oblastním předsednictvům​ by dále neměli být za členy přijímáni lidé, kteří nás veřejně poškozovali, pomlouvali, chovali se oportunisticky, nebo nemají potřebné sociální kompetence a mělo by být prověřeno, že nesdílí (např. na FB) názory podporující potlačování práv jednotlivců nebo skupiny osob nebo jiné věci neslučitelné s programovými cíli Pirátů (Stanovy čl. 2).

Lze shrnout,​že klíčovým požadavkem na osobu uchazeče je jeho závazek podporovat základní programové cíle, což musí být nutně doprovozeno jeho způsobilostí tento závazek splnit.

Proto je třeba zhodnotit:

politické názory uchazeče – nikoliv jednotlivě, ale celkový soulad se základními programovými cíli Pirátů (odlišné názory na jednotlivé body by neměly vést předsednictvo k zamítnutí zájemce)

– jeho morální integritu a motivaci

– nejsou-li motivy jasné, snažte se zjistit o zájemci více, neuzavírejte se členům s různorodými zkušenostmi, dbejte však, aby jejich možné vazby a motivy nezůstaly pro ostatní v šeru

– schopnost podpořit nebo poškodit politické cíle strany

Na závěr: I člen, který není aktivní tahoun může být užitečný – svými zkušenostmi, svojí vahou i vlivem na své okolí. Není třeba přijmout každého, ale odmítnutí má být stručně racionálně odůvodněné (např. obáváme se, že mediální ohlas by poškodil stranu, obáváme se konfliktních situací, které by neprospívali cílům strany, atp.). Neberte rozhodování příliš urputně.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna