DOKUMENT: Prohlášení Lékařského odborového klubu Nové Město na Moravě

Od 1.1. 2017 dochází z rozhodnutí ředitelství Nemocnice Nové Město na Moravě na většině oddělení k zásadní změně provozu, a to na provoz směnný. V praxi to znamená výrazné omezení poskytované péče.

Nemocnice, jako poskytovatel zdravotní péče, potažmo její zřizovatel Kraj Vysočina, nejsou schopni zajistit péči o pacienty bez porušování zákonných norem. Toto však není doménou jen této nemocnice. České zdravotnictví obecně funguje jenom díky extrémním přesčasům lékařů. Česká lékařská komora a Lékařský odborový klub dlouhodobě upozorňují na nedostatek a přepracovanost lékařů a na porušování Zákoníku práce.

S nedostatkem a přepracovaností lékařů, a zdravotníků obecně, totiž přímo souvisí další problémy: nedostatek času lékaře na pacienta, nedostatečná komunikace ze strany lékaře, dále možnost chyby přepracovaného lékaře, prodlužující se čekací doby na zákroky i vyšetření v ambulancích. To jsou skutečnosti, které se mohou pacienta bezprostředně dotknout.

Lékaři nemocnice Nové Město na Moravě upozorňují na plíživě postupující personální devastaci této nemocnice a na přetíženost pracujících lékařů a jejich zhoršující se pracovní podmínky, což vše ve svých konečných důsledcích ohrožuje zdraví a bezpečnost pacientů I zdraví samotných lékařů.

Na tomto místě je třeba zopakovat, že tato situace není problémem jen této nemocnice, ale většiny českých nemocnic (ostatních krajských nemocnic nevyjímaje). Bylo by tedy mylné se domnívat, že odchod pacienta do jiné (krajské) nemocnice by byl řešením problému.

Řešení je jediné: jasně požadovat po svých zvolených představitelích, aby vytvořili pro zdravotníky nezbytné podmínky a takové prostředí, aby mohli tito kvalitně a zodpovědně léčit a nedocházelo k omezování dostupnosti péče negativními provozními změnami a odchodem lékařů.

Vznesené oprávněné požadavky lékařů na vyšší finanční ohodnocení a lepší pracovní podmínky jsou také reakcí na dlouhodobé přehlížení potřeb zdravotníků ze strany vedení nemocnice. Opakované připomínky lékařů a jejich vedoucích pracovníků na nutné změny, které by mohly postupnému zhoršování podmínek a rozpadu erudovaného lékařského stavu zabránit, jsou ignorovány.

V Novém Městě na Moravě, dne 24.12.2016

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna