Personální požadavky ŘSD na partnery Centrálního dispečinku odtahů

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje zajistit péči o odstraňování překážek silničního provozu formou Centrálního dispečinku odtahů. Povinností vybraného provozovatele Centrálního dispečinku bude zajištění dostatku personálu potřebného pro zajištění odstraňování překážek na celé dálniční síti ve správě ŘSD (dálnice I. třídy a dálnice II. třídy).

Na maximální dojezdovou vzdálenost zhruba padesát kilometrů musí být zajištěn dostatek personálu na síti ve spojení s garancí maximálního dojezdového času. Na jednotlivých výjezdních místech musí být umístěno výjezdové stanoviště obsluhované nejméně jedním vedoucím pracovníkem, dvěma dispečery a pěti pracovníky vyprošťovací a odtahové služby.

Poskytovatel musí zajistit minimálně dva pracovníky (mechaniky) a 1 dispečera na jeden zásah (pro dva zásahy čtyři mechanici a jeden dispečer) pro dodržení bezpečnosti práce s vyloučením ostatních účastníků provozu.
Smluvní poskytovatel odtahové služby musí mít pro plnění této veřejné zakázky k dispozici nejméně osmičlenný realizační tým složený z osob zastávajících níže uvedené pozice a splňující následující požadavky:
Vedoucí technický pracovník – minimálně 1 osoba – tato osoba musí mít odbornou kvalifikaci:
– minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
– minimálně 1 rok praxe v oblasti organizace odtahových a vyprošťovacích služeb a/nebo posuzování a rozhodování o způsobu provedení vyprošťovacích a odtahových služeb,
-minimálně 3 prokazatelné zkušenosti s vyproštěním a odtahem vozidla po dopravní nehodě.

Pracovník dispečinku – minimálně 2 osoby – tyto osoby musí mít odbornou kvalifikaci:
– minimálně střední odborné vzdělání s výučním listem,
– minimálně 1 rok praxe na pozici dispečera.

Pracovníci vyprošťovací a odtahové služby
Poskytovatel u těchto ostatních pracovníků zajistí, aby účast na dopravní nehodě či jiné mimořádné události byla pokryta alespoň z poloviny kvalifikovanými pracovníky. Alespoň u pěti pracovníků budou doloženy následující požadavky:
– minimálně 1 rok praxe v oblasti odtahových a vyprošťovacích služeb,
– minimálně 5 zkušeností se zásahem po dopravní nehodě,
– minimálně 3 zkušenosti s odtahem vozidla,
– doložení absolvovaných odborných školení ze strany zaměstnavatele,
– zdravotní způsobilost.

Na vyzvání Ředitelství silnic a dálnic jako objednatele se smluvní partner zavazuje doložit certifikáty pravidelných školení svých zaměstnanců.

Poskytovatel odtahové služby musí zajistit minimálně následující kvalifikaci pracovníků vykonávajících plnění:
a) profesní průkazy pro obsluhu strojů a zařízení, stanovené pro obsluhovanou techniku,
b) školení bezpečnosti práce pro práce na dálnicích,
c) znalost technologických postupů pro práce na dálnicích, zejména vymezení prostoru a
d) pohybu pracovníků a označení místa zásahu v souladu s platnými předpisy,
e) odborné školení o konstrukci vozidel a použití speciálního vybavení pro plnění dle Smlouvy
f) odborné školení pro práci s nebezpečným nákladem na úrovni řidiče nákladu a odborné školení pro práci s nadrozměrnými a zvláště těžkými zásilkami.

Poskytovatel odtahové služby musí zajistit minimálně následující péči o zdraví pracovníků vykonávajících plnění:
a) zajištění pravidelných a speciálních zdravotních prohlídek zaměřených na fyzický stav a zejména
kontrolu sluchu a očí pro všechny pracovníky, kteří provádějí práce na dálnicích na místě zásahu,
b) zajištění zdravotních prohlídek profesionálních řidičů vozidel,
c) zajištění zdravotních prohlídek mechaniků, vyžadovaných předpisy pro práce s ostatními stroji na dálnicích.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů