Velké Meziříčí umístí na kostel sv. Mikuláše informační systém

Radní města Velkého Meziříčí schválili návrh „zajistit prostřednictvím vybrané firmy návrh řešení orientačního a informačního systému věže kostela sv. Mikuláše včetně rozpisu nákladů realizace“.

Vedoucímu odboru kultury velkomeziříčské radnice se ukládá: „Na základě zpracovaných nabídek pro vytvoření informačního a orientačního systému na věži kostela sv. Mikuláše navázat spolupráci s firmou XART s. r. o.“

Ze samotné formulace usnesení radních města lze odvodit záměr cosi přidat na věž kostela sv. Mikuláše. Zřejmě reklamní billbord nebo podobné zařízení.

Kostel sv. Mikuláše na Náměstí ve Velkém Meziříčí, jehož je přirozenou dominantou a nejstarším kostelem ve městě. Samotný kostel stojí ve výšce 425 metrů nad mořem, je dlouhý 47,6 metrů a jeho nejvyšší částí je věž se svými 64 metry. Je chráněn jako kulturní památka.

Počátky kostela sahají hluboko do středověku. První zmínka o kostele a duchovní správě ve městě pochází z roku 1317, kdy byl zdejším duchovním správcem, zderazským proboštem Sobkem, potvrzen dar Mařky z Lhoty. Ta kostelu darovala tři lány v Balinách a liturgické potřeby. Také se uvádí, že se v kostele nacházela kaple sv. Michaela, jejíž polohu však v rámci chrámu neznáme. Nejstarším prvkem kostela je tedy nízký lomený portál v raně gotickém stylu na severní straně, který s největší pravděpodobností sloužil ke vstupu. Je hrotitý, s pruty vyrůstajícími z polygonálních soklíků, ale u vnějšího páru ještě spojený drobným drápkem. Byl odkryt v letech 1946 – 1947 a díky tomuto portálu lze výstavbu kostela datovat do druhé poloviny 13. století. Kostel měl pravděpodobně presbytář a jednu loď zakrytou dřevěným stropem. K dalším nejstarším částem patří obvodové zdivo presbytáře a celá severní stěna s lomeným portálem.

Realizace záměru orientačního a informačního systému na věži kostela sv. Mikuláše je aktuálně pozastavena z důvodu epidemie koronaviru. Předseda kulturní komise města Tomáš Bílek (Společně VM) je v karanténě, jednání kulturní komise je zrušeno.

O záměru radních města zvelebit kostel sv. Mikuláše novým orientačním systémem nebyla dosud vydána žádná oficiální tisková zpráva. O záměru se ani nezmínil městský zpravodaj Velkomeziříčsko.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů