V průmyslové zóně Jihlavy vyroste logistický areál

Nedaleko zemské hranice Čech a Moravy na severu Jihlavy vyroste nový logistický areál o zastavěné ploše cca 41 895 m2 určeného pro skladování a lehkou výrobu.


Součástí záměru jsou areálové komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy, parkoviště pro osobní automobily, sadové úpravy a další nezbytná infrastruktura a vybavenost. Nezbytnou součástí záměru je i vybudování příslušných inženýrských sítí a nového dopravního napojení.
Realizace záměru se předpokládá ve východní části průmyslové zóny města Jihlavy při komunikaci Průmyslová severně od centra města Jihlava v k. ú. Hruškové Dvory a v k. ú. Jihlava. Areál bude dopravně napojen na ulici Průmyslová.

Může jít o obrázek mapa

Část plochy pro výstavbu záměru se nachází na zemědělsky využívané orné půdě (JV část území), severozápadní část území (při komunikaci Průmyslová) je pak zemědělsky nevyužívaná plocha s ruderálním
travobylinným společenstvem (dříve zde byla skládka stavebních materiálů k recyklaci).

Může jít o obrázek stromu , silnici a trávníku

Severně od záměru se nachází pozemek s objektem Heroltická 54, vedený v katastru nemovitostí jako „rodinný dům“. Objekt byl odkoupen investorem a bude sloužit pro potřeby ostrahy areálu. Obytná funkce bude zrušena, nebude se tedy jednat o hlukově chráněný objekt
(resp. chráněný venkovní prostor stavby). Lokalita záměru navazuje na stávající rozsáhlou průmyslovou zónu města Jihlavy. Ta je lokalizována
západně, severně a jižně od lokality plánovaného záměru. Východně pak lokalita záměru navazuje na rozsáhlé zemědělsky využívané plochy orné půdy.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů