Sousedé žádají přestěhování protidrogového centra Charity do neobydlených částí Jihlavy

Magistrát města Jihlavy obdržel petici tří desítek obyvatel z lokalit ulic U Větrníku,
Na Bělidle a Barvířská. Petice se týká obav o bezpečnost, kdy obyvatelé upozorňují Magistrát na nárůst trestné činnosti v souvislosti s nelegálním obydlím v areálu Jihlavanu.

Městská policie Jihlava eviduje od roku 2022 do současné doby v lokalitě ulic U Větrníku, Na Bělidle a Barvířská celkem čtyři události, které se týkaly občanského soužití, čistoty a jiného protiprávního jednání. V rámci kontrol prováděných strážníky Městské policie Jihlava nebyly zaznamenány zásadní problémy ve výše uvedené lokalitě, a ani počet oznámení, které se týkají narušování veřejného pořádku, se výrazně neliší od počtu oznámení z jiných částí města. Městská policie monitoruje i situaci v bývalém areálu
společnosti Jihlavan, kde se zdržují osoby bez domova a pod vlivem drog.

Strážníci městské policie ve zmíněném objektu a přilehlých místech provádějí častější kontroly a v současnosti považují situaci za klidnější.

Městská policie Jihlava nemá ani žádné informace o tom, že by ve spojitosti s existencí kontaktního Centra U Větrníku docházelo v této lokalitě k fyzickým útokům na občany. Služby poskytované kontaktním Centrem U Větrníku jsou důležitou součástí sociální politiky města, která je ukotvená ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro území SO ORP Jihlava 2022 – 2024 a jsou uváděny jako služby, u nichž je potřeba udržet stávající stav ve smyslu kvality a kapacity těchto služeb pro občany Jihlavy a širokého
okolí.

Posláním kontaktního centra je snaha o snižování sociálních a zdravotních rizik osob ohrožených závislostí a závislých na návykových látkách. V rámci tohoto centra funguje kontaktní místnost, které je primárně určena pro klienty, kteří nemají bydlení a nemohou si základní potřeby obstarat doma. V posledních letech došlo k nárůstu nových klientů kontaktní místnosti, který souvisí mimo jiné s ukončením terénního programu v místě tzv. jihlavské Havaje.

Pracovníci kontaktního centra klienty seznamují s pravidly, která musí dodržovat, aby svou přítomností nenarušovali běžný život v dané lokalitě. Služby centra nejsou poskytovány pouze v ulici U Větrníku, ale také terénní formou, kdy se pracovníci setkávají s klienty na předem domluvených místech, případně monitorují terén. Tímto způsobem se sociální pracovníci snaží snižovat počet klientů docházejících do centra v ulici U Větrníku.

V budoucnu, kdy se ustálí poskytování služeb nově vybudované Sociální ambulance v ulici Čajkovského, očekávají pracovníci kontaktního centra a Oblastní charity Jihlava, že se klienti kontaktního centra částečně přesunou právě do této ambulance.

V souvislosti se zmíněnou bezpečností v okolí kontaktního centra je však potřeba oddělit problém bývalé výrobní haly firmy Jihlavan, a pohyb lidí, jimž jsou poskytovány služby kontaktního centra. Dle sdělení ředitelky Oblastní charity Jihlava neplatí, že všichni obyvatelé squatu v bývalém areálu firmy Jihlavan jsou automaticky cílovou skupinou kontaktního centra.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů