Hlavní nedostatky ZŠ a MŠ ve Velkém Meziříčí podle výsledku kontrol radnice

ZŠ a MŠ Lhotky 42, Velké Meziříčí

– nesoulad ve způsobu určení dopravního prostředku a vyúčtování zahraniční služební cesty

– neprovedeno skartační řízení (ve škole jsou uloženy dokumenty od roku 2003, u nichž uplynula skartační lhůta)

– určité nedostatky ve vnitřních směrnicích pro inventarizaci a inventurních soupisech

ZŠ a MŠ, Mostiště 50, Velké Meziříčí

– určité nedostatky ve vnitřních směrnicích pro inventarizaci a inventurních soupisech

– v období říjen-listopad 2014 nebylo správně sledováno hospodaření s fianční normou ve školní jídelně (do hodnocení vstupovaly nesprávné hodnoty)

– do účetnictví se neprojevilo vzetí na sklad vlastních výpěstků a darů ovoce, zeleniny ve školní jídelně

– neprovedeno skartační řízení

Mateřská škola Velké Meziříčí

– formální nedostatky při provedení inventarizace a ve vedení podacího deníku spisové služby

ZŠ Velké Meziříčí, Školní 550

– smlouvy na pronájem tělocvičen vychází ze zrušeného ustanovení zákona č. 116/1990

– darovací smlouvy vychází ze zrušeného občanského zákoníku z roku 1964

– formální nedostatky v provedení inventarizace

– nedodržení výživových norem v oblasti luštěniny

– nedostatky ve vedení podacího deníku (chybějící údaje)

ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20

– nedodržení výživových norem především v kategorii ovoce, ryby, luštěniny

– nepřesnosti ve Školním řádu, rovněž záležitosti odporující zákoníku práce a občanskému zákoníku

 

ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13

– určité nedostatky ve vedení účetnictví

– smlouvy na pronájem tělocvičen vychází ze zrušeného občanského zákoníku č. 40/1964

– předběžná řídící kontrola nebyla provedena u některých závazků (důsledkem bylo jejich překročení)

– překročení fondu kulturních a sociálních potřeb ve dvou případech

– formální nedostatky v provedení inventarizace

– nedodržení výživových norem v oblasti ovoce

Muzeum Velké Meziříčí

– je nutno doplnit a zpřesnit evidenci některého majetku (kubistický nábytek, zámecký mobiliář)

Městská knihovna Velké Meziříčí

– pouze drobné nedostatky

Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí

– ve dvou případech nesprávně vyplaceny cestovní náhrady

– ZUŠ Velké Meziříčí

– neprovedené skartační řízení

Sociální služby Velké Meziříčí

– kontrola nebyla dosud provedena

Hodnocení ředitelů škol ve Velkém Meziříčí v roce 2015

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů