VÍME PRVNÍ: Kraj Vysočina má vyslovit bianco podporu Horácké multifunkční aréně

Statutární město Jihlava žádá Kraj Vysočina o deklaraci podpory záměru výstavby Horácké multifunkční arény. Jde vlastně o vyslovení bianco podpory formou politického prohlášení, bez uvedení konkrétní výše podílu finanční podpory,

Statutární město Jihlava počítá s vybudováním multifunkční arény s celokrajským dopadem, která by sloužila sportům (nejen lednímu hokeji), ale také k pořádání větších kulturních, případně i konferenčních, společenských a komerčních akcí.

Stambera.cz

Multifunkčnost arény je hlavním předpokladem i reálným důvodem k celokrajskému významu investičního projektu. Objekt by kromě jiného umožnil pořádání celokrajských, celostátních i mezinárodních významných akcí.

Předběžně se uvažuje o tom, že statutární město Jihlava zajistí následné dlouhodobé provozování Horácké multifunkční arény, a to vhodnou formou (např. prostřednictvím městem založené nebo zřízené organizace).

Předpokládaná podpora investice Krajem Vysočina by umožnila pokračování projektových příprav i následné realizace stavebního záměru. Stala by se dalším významným pilířem, o který by bylo možné se během pokračujících jednání o zajištění financování projektu i o řešení využívání objektu po jeho uvedení do provozu opřít. Vyjádření ochoty podporovat realizaci tohoto projektu je nutnou podmínkou pro úspěch v jednáních s orgány státu. Pro investora je důležité, aby měl k dispozici Zastupitelstvem Kraje Vysočina  projevenou vůli tento investiční záměr podpořit.

O konkrétních krocích či podílu financování Kraje Vysočina bude možné rozhodnout až na základě předložení přesnějšího rozpočtu stavby a na základě aktuálního vývoje ekonomiky a  příjmů kraje. Předložení přesnějších informací o rozpočtu stavby zastupitelstvu kraje je plánováno na únor/březen 2021.

Navrhuje se radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje přijmout usnesení s jednoznačným vyjádřením vůle Kraje Vysočina podporovat investiční záměr na výstavbu Horácké multifunkční arény v Jihlavě včetně přiměřené míry financování.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů