Insolvenční soudkyně se hodlá bránit zásahu do soukromí od JHMD

Insolvenční soudkyně Pavlína Glaser Hrůzová se hodlá bránit zásahu do soukromí od zkrachovalé společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). Soudkyně Hrůzová řeší úpadek JHMD a je bývalou manželkou ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje. Manželství bylo rozvedeno v květnu 2016 a společný majetek bývalých manželů je zcela vypořádán.

Soudkyně Glasser Hrůzová považuje za nezbytné zdůraznit, že účastníkem insolvenčního řízení je Jihočeský kraj (za týmž subjektem tvrdí dlužnice případnou pohledávku), přičemž Krajský úřad a jeho ředitel je jedním jeho orgánem, který není v tomto směru nadán rozhodovací pravomocí a pouze plní úkoly zadané zastupitelstvem, radou či v přenesené působnosti.

K námitce nestrannosti a nepřátelského přístupu k JHMD jako dlužníkovi soudkyně uvedla, že na tuto skutečnost JHMD zřejmě usuzuje proto, že jejímu návrhu na povolení reorganizace nebylo vyhověno, a není srozuměna s vedením insolvenčního řízení.

Veškeré informace, s nimiž soudkyně pracovala, byly podle ní získány řádně z obsahu spisu či se jednalo o skutečnosti obecně známé z veřejně přístupných zdrojů, zejména obchodního rejstříku, ověřené u příslušných úřadů. Žádná z informací nebyla získána jiným než uvedeným způsobem. Zjišťování informací nad rámec těch předkládaných dlužnicí souvisí se skutečností, že se v případě insolvenčního řízení nejedná o řízení striktně kontradiktorní a soud je povinen chránit zájmy věřitelů a posoudit veškeré skutečnosti, které vyjdou v řízení najevo. Za tím účelem je nezbytné, zejména při hodnocení poctivosti záměru, co nejúplněji zjistit skutkový stav tak, aby soud mohl ve věci rozhodnout.

Jindřichohradecké místní dráhy jako dlužník učinily přílohou námitky možné podjatosti soudkyně plnou neanonymizovanou verzi dohody o vypořádání společného jmění manželů včetně všech osobních údajů soudkyně, bývalého manžela a konkretizace veškerého majetku k datu uzavření dohody. Tyto informace se staly součástí spisu a kterýkoliv účastník se s nimi nahlédnutím do spisu může seznámit, aniž by s předmětem řízení jakkoliv souvisely (byť ve veřejně přístupné verzi byly anonymizovány).

Tento postup považuje soudkyně Pavlína Glasser Hrůzová nejen za neetický a bezdůvodný krok ze strany JHMD jako dlužníka , ale zejména za hrubý a nepřiměřený zásah do soukromé sféry a osobního života a zneužití citlivých osobních údajů nad rámec, který je jako veřejně činná osoba povinna snášet.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů