Hrob posledního českého upíra najdeme ve Žďáru nad Sázavou

V zápisech žďárské i jihlavské kroniky najdeme záznam o podivuhodném protiúpířímu zásahu z devatenáctého století.

Správce žďárského zámeckého velkostatku Alois Ulrich zemřel 22.2. 1817 ve věku šedesáti let. Ke svým poddaným se za svého života choval velmi krutě mnoho lidí si oddychlo, že budou mít konečně po Ulrichově smrti klid. To ovšem netušili, že se ho jen tak nezbaví. Zlý správce vstával jako nemrtvý z hrobu a terorizoval své okolí i po smrti. Když jeho řádění překročilo únosnou mez, byl povolán jihlavský kat, odborník na takové případy.

Vampires: The Real History | Live Science

Jihlavský kat přikázal hrobaři, aby hrob i rakev otevřel a k úžasu všech v nich našel tělo, které jako by v hrobě pouze odpočívalo – neneslo žádné známky zkázy.

Kat oslovil Ulricha jménem a ten otevřel oči a zvolna se posadil. Poslední šanci dal nemrtvému kněz, který se pokusil s ním promluvit. Vlídná domluva však nepřinesla ovoce a Ulrich se všemu jen vysmíval.

Kněz zhrzeně odešel a kat nasadil tvrdší laťku. Na řadu přišlo předčítání ze staré knihy, ale když dočítal, mrtvý se začal stavět na nohy. Byl však sražen zpět do hrobu, kam přiskočil i kat se svou další pomůckou – ostrým rýčem. Tímto nástrojem usekl Ulrichovi hlavu a ke všeobecnému překvapení z rány vytryskla čerstvá krev. Zkušený kat nasypal Ulrichovi do úst a všech ran talíř máku a pomocným pacholkům nařídil, aby tělo zasypali nehašeným vápnem. Rakev poté byla důkladně uzamčena a také Ulrichův duch se nikdy více neobjevil.

Samotný Dolní hřbitov je zvláštní místo. Vybudování Dolního hřbitova bylo jedním z těchto opatření proti hrozící morové epidemii, avšak vzhledem k faktu, že nešlo o opatření jediné, nebyl prakticky využit.

Hřbitov byl vybudován jako centrální útvar a to tak, že je v jeho půdorysu zdůrazněno číslo tři jako odkaz na Nejsvětější Trojici. Skládá se z trojice shodných oválných kaplí, jejichž středy jsou umístěny v rozích pomyslného rovnostranného trojúhelníka. Jižní kaple funguje též jako vstup. Mezi jednotlivými kaplemi probíhá křivkově – konvexně-konkávně tvarovaná hřbitovní zeď.

Stavba dolního hřbitova je založena na půdorysu trojúhelníku – symbolu nejsvětější Trojice. Půdorys kostela by měl představovat lidskou lebku. Dohromady jde o kabalistický symbol úplnosti, vítězství života nad smrtí. 

112.jpg

Při pozdějším rozšíření hřbitova však byl jeden celý úsek zdi odstraněn, byla doplněna čtvrtá, shodně utvářená kaple a dva nové úseky hřbitovní zdi, které jsou pouze konvexně vyduté. Odstraněný úsek zdi je dnes v trávníku náznakově rekonstruován.

Doplnění hřbitova sice potlačilo trojiční symboliku, ale přesto poměrně organicky navázalo na tehdy již více než čtyřicet let staré architektonické řešení Jana Santiniho.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů