Zemanův projekt družstevního bydlení je přínosný

Komise pro architekturu a urbanismus jihlavského Magistrátu posuzovala projekt družstevního bydlení v místní části Dolina. Tady má vzniknout projekt družstevního bydlení „Dooma Jihlava“ se zhruba stovkou bytů.

Strůjcem projektu soukromého investora je podle jihlavské TOP09 náměstek Vít Zeman.

Může jít o obrázek 3 lidem , stromu , venkovnímu a text that says 'Ž!j Dostupné a kvalitni bydlení'

Členové komise pro architekturu a urbanismus upozornili na nedostatečně využitý potenciál pro hlavní ulici, kdy by dům měl být více orientovaný k hlavní třídě provozně i hmotově. Směrem k hlavní třídě není parter dostatečně zdůrazněn, velikostí i členěním otvorů do fasády působí dojmem standardního obytného patra.

Komise vnímá jako problematický také vztah k ulici na východě, kdy je hmota odchýlena od uliční čáry, přesto není tento vzniklý předprostor využit pro živý parter.

Komise doporučila více pracovat se zelení ve vnitrobloku a stromořadím před objektem, tak aby bylo výraznějším prvkem, který se zapojí do uličního profilu (poskytnutí stínu čekajícím na zastávce atd.). Výhrady byly vzneseny k použití balkónů, které nejsou z provozního hlediska vhodným řešením a je nutno je chápat pouze jako rozšíření obytné plochy.

V případě použití balkónů doporučuje zahrnout do architektonického řešení fasád též zastřešení balkonů v nejvyšším podlaží.

Komise diskutovala také výšku hlavního objektu směrem k jihu, který není dominantní, protože na rozdíl od bočních křídel nevyužívá možnosti ustoupeného patra. Členové komise vidí jako vhodné toto výškové členění přehodnotit.

Celkově komise architektů jihlavského Magistrátu záměr vyhodnotila jako zajímavý a i přes výhrady k práci s veřejným prostorem v urbánním kontextu přínosný.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů