ČEZ hledá příležitosti výstavby větrných elektráren na Vysočině

Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje si nechala zpracovat analýzu příležitostí pro výstavbu nových větrných elektráren na Vysočině.

Podle informací Občasníku je pro umístění větrných elektráren je nejlepší oblast Jemnicka, oblast jižně od Jihlavy, mikroregion Žďársko a oblast Havlíčkova Brodu a Chotěboře.

Skupina ČEZ přijala v loňském roce vizi Čistá energie zítřka. V současné době má organizace 53 větrných elektráren v Německu a jedna se nyní staví ve Francii. S ohledem na zajištění energetické bezpečnosti a požadavky dekarbonizace by společnost ČEZ Obnovitelné zdroje ráda rozšířila výrobní kapacity také v České republice.

Na základě jednání s Radou kraje Vysočina byl zpracován potenciál Kraje Vysočina – GAP analýza ve které byly popsány jednotlivé vrstvy limitujících faktorů.

Vzhledem k tomu, že Česká republika má omezenou kapacitu distribuční soustavy, která je dimenzovaná na centralizované zdroje, tak v periferních oblastech je kapacita nedostatečná. Z toho důvodu je účelné kombinovat větrné a fotovoltaické elektrárny.

Kraj Vysočina má velký potenciál z hlediska větrné energetiky, ale je zde řada limitujících faktorů.

Pro společnost ČEZ Obnovitelné zdroje je zásadní jednat v souladu a se zájmy místních municipalit a územně plánovací dokumentací kraje. Obci je nabízen za vklad do základního kapitálu podíl na větrné elektrárně, obec má podíl na zisku a je spolujednatelem, má možnost vstupovat do projektu. Obec je aktivním partnerem.

Společnost ČEZ plánuje nabízet elektřinu také právnickým osobám a pracuje na konceptu prodeje elektřiny do domácností, na toto však v současné době není připravena legislativa. Velkým tématem jsou také energetické komunity.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů