Jivina: Romantický chrám svobodného zednáře hraběte Mitrovského

Les zvaný „Jivina“ u Dolní Rožínky na Žďársku ukrývá ve svém nitru zvláštní stavbu. Nejčastěji je charakterizována jako „uměle vytvořená zřícenina kaple, nika nebo romantická kulisa pro výlety panstva nebo zastavení při lovech“.

Stavbu v lese Jivina nechal vybudovat Jan Nepomuk hrabě Mitrovský. Jan Nepomuk hrabě Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle byl český přírodovědec, mecenáš přírodovědného bádání, zakladatel moravské vědecké mineralogie, spisovatel, hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších představitelů osvícenství v našich zemích. Hrabě Mitrovský založil společně s dalšími moravskými šlechtici zednářskou lóži „U vycházejícího slunce“.

 Svobodní Zednáři odvozují se od středověkých cechů stavitelů při katedrálách s jejich zvláštními symbolickými rituály, jimiž chtějí vyjadřovat zřeknutí se kulturních, náboženských nebo etických doktrinárních pravidel. Od jednoho ke druhému stupni poznání jsou uváděni zasvěcením. Členové zednářských lóží se považují za šiřitele tolerance, míru, mezilidské vzájemnosti a humanistických ideálů. 

Stavba v lese Jivina tak mohla sloužit Svobodným Zednářům jako „Chrám lidstva“, místo zasvěcení svobodných zednářů. Podle zednářského učení „Chrám lidstva“ vyroste na mravních hodnotách svobody, rovnosti, bratrství a tolerance.

Každý zednář je vázán přísahou mlčenlivosti, která se týká vlastních sezení lóže, rituálů, výkladu symbolů a poznávacích znamení. Zednář nemusí svoji příslušnost k zednářskému řádu tajit, je však přísahou zavázán, že nesmí prozradit členství jiného zednáře. Z tohoto důvodu lze jen velmi obtížně ověřit, kdo zednář je a kdo ne.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů