Obhájce Foltýna: „Dozvěděli jsme se o utajené části spisu“

MIROSLAV MAREŠ

Soudní jednání v kauze vyděračského útoku na dům podnikatele ve Velkém
Beranově přinesl překvapivá zjištění.Shrnul je v rozhovoru obhájce ex-policisty Martina Foltýna Radek Ondruš.

– Co je v případě nového?
Radek Ondruš: „Celé trestní řízení proti mému klientovi Martinu Foltýnovi je v podstatě postaveno podle státního zástupce postaveno na pachových stopách, výpovědích dvou svědků a logickém řetězení důkazů. První svědek nepřinesl žádný nový poznatek, u druhého svědka se ukazují
nestandartní postupy policie. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat.“

A pachové stopy?
Radek Ondruš: Zítra (v pátek 16.1.2015) se k nim bude vyjadřovat znalec.

Předpokládáte jiný závěrečný rozsudek?
Radek Ondruš: S předchozími rozsudky souhlasíme ve výroku o vině. Odvolávali jsme se
o výši trestu, jsou známy případy, které byly vyřešeny podmíněným trestem. Souhlasíme s kvalifikací činu.“

Bylo nutné nové projednávání případu?
Radek Ondruš: „Samozřejmě. Opakované výslechy to potvrzují. Dozvěděli jsme se o existenci dalšího utajeného spisu, který nebyl předložen soudu. Byly zjištěny rozpory v podkladech policie a podkladech předložených soudu. Ve spise evidentně něco chybí, není to úplné. Existuje podezření, že jeden z podezřelých byl z případu účelově vyňat. Veškeré úkony po zadržení podezřelých směřovaly pouze k nim, ale nesměřovaly ke zjištění dalších významných skutečností. Disproporce ztotožněných pachových stop a úkonů je tak evidentní, že poměrně výrazně zpochybňuje kvalitu práce u prvotních úkonů.“

Co je tím novým důkazem?
Radek Ondruš: Byla zmíněna existence tří (vyděračských – pozn. red.) skupin. Nevíme,
co vypovÍdají odposlechy telekomunikačního provozu. Tento spis nebyl předložen. Teď se porovná, jestli případ mého klienta Martina Foltýna byl náhodně detekován odposlechy v průběhu případu až u třetího a posledního skutku S jinými skutky ho spojují pouze pachové stopy. Třetí skutek nepopíráme. Když to řeknu laicky, tak trestní řízení proti Martinu Foltýnovi stojí na pachových stopách. Ostatní důkazy odůvodňují pachovky.“

Kdy byl Martin Foltým propuštěn z vazby?
Radek Ondruš: V závěru předloňského roku, byl déle než dva roky ve vazbě.“

Co tedy chybí ve spisu?
Radek Ondruš:„Čistě náhodně bylo zjištěno, že  v trestním spisu pro soud nebyl založen  jeden z protokolů o odebírání oblečení. Nelze vyloučit kontaminaci pachových stop. Jeden z obviněných vypovídá, že mu ve věznici byly odebírány pachové stopy. Budeme navrhovat, aby se zjistilo jestli policisté byli ve věznici a co tam dělali. Pokud obviněný nabízí spolupráci policii a nic jiného než nabídka spolupráce ve spise není, tak nevím jestli nabídku policie přijala. Nevím, jestli policie nabídku přijala.“

Jak může ze spisu něco zmizet?
Radek Ondruš:„To nemusí být, že něco zmizelo. Možná to nebylo do spisu pro soud zařazeno. Nedovedu si to vysvětlit. Obviněný dostal originál protokolu, v době kdy jsme se jako obhajoba seznamovali s protokoly, tak tam byl. Máme to nafoceno. Soud to ve spise nemá a uložil státnímu zástupci, ať ho hledá.“

Policie to má a nedala to k dispozici soudu?
Radek Ondruš:„Nebudeme spekulovat, kdo protokol má. Spis dává soudu státní zástupce. Obhájce předložil soudu dokument, který soud ve spise nedohledal. Šlo o náhodné zjištění, nebyl to záměr obhajoby.“

Co to může znamenat pro další průběh soudu?
Radek Ondruš:„Vzbuzuje to pochybnosti, co všechno nebylo do spisu založeno. Trestní
řád ukládá státnímu zástupci, aby shromažďoval důkazy ve prospěch i neprospěch obviněného. Nevíme, co v policejním spisu, zejména v jeho utajené části je založeno a mohlo by svědčit ve prospěch obviněného.Navrhnu, aby si soud spisy vyžádal. A přezkoumáme je.“

 

V reportáži České televize stihl obhájce Ondruš říci jednu větu:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/315281381990114-udalosti-v-regionech/video/374333

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna