Kraj Vysočina v roli soudce: Ustanovení Občanského zákoníku výjimečně aplikuje na vodárenský spor obcí

Spor mezi obcemi mikroregionu Loucko jako bývalými členy Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a vodárenským svazkem pětadvaceti členských obcí Jihlavska bude znovu řešit Krajský úřad Kraje Vysočina v pozici soudní autority. Předchozí verdikt krajského úřadu neuspěl v soudním verdiktu na podnět Vodárenské a.s., která je vlastněná a ovládaná Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

Především není jasný způsob postupu Krajského úřadu po té, kdy obdrží návrh bývalé členské obce Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Předložený návrh nemusí být z pohledu Krajského úřadu perfektní – může obsahovat nedůvodné nároky, nepřípustná smluvní ujednání nebo může vykazovat nejrůznější formální chyby. Jak se má v takové situaci žalovaný zachovat? Má návrh zamítnout s tím, že kvůli vadám smluvního návrhu nemůže projev vůle druhé strany nahradit? Nebo má svůj předběžný náhled sdělit navrhovateli a umožnit mu návrh upravit? Či má dokonce v součinnosti se stranami určit obsah smlouvy sám?

Krajský úřad se zřejmě ocitne v situaci, kdy se civilní předpisy upravující smlouvu o smlouvě budoucí aplikují na vystoupení obce z dobrovolného svazku na základě analogie. S tím strany právního vztahu
v době jeho vzniku těžko mohly počítat. Tomu ostatně odpovídá „kvalita“ jejich smluvního
ujednání v té části stanov, která se týká majetkového a finančního vypořádání při ukončení
členství ve vodárenském svazku obcí.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů