(DOKUMENT) Radní Jihlavy přijali vodárenské memorandum

Vážení členové koordinační skupiny, vážení kolegové zastupitelé,
dovolte, abychom Vás společně s panem náměstkem Petrem Laštovičkou informovali o vývoji současné situace.
Na zasedání zastupitelstva dne 4. 11. 2019 jsme Vám předali informace o nutnosti uzavření právně nezávazného memoranda mezi městem Jihlava, SVAKem a VAS, jenž má za hlavní cíl pokus o restart aktuálně zásadně nepřátelských vztahů mezi uvedenými stranami. Jelikož se, i přes předchozí dílčí širokou politickou shodu na jeho základních parametrech a i přes jeho evidentní právní nezávaznost, stalo toto memorandum na posledním zasedání zastupitelstva předmětem účelového veřejného politického souboje, který vůbec nereflektoval podstatu memoranda, a protože je uzavření memoranda v současnou chvíli krokem velmi potřebným k dalšímu jednání s protistranou, přistoupila rada města dne
7. 11. 2019 k jeho schválení.

Memorandum je dokument, který vyjadřuje vůli všech stran směřovat k vzájemné dohodě a k ukončení dlouhotrvajících právních sporů. V žádném případě nemá vést a nepovede k tomu, že by město rezignovalo na oprávněný nárok vymoci svůj majetek či finanční prostředky, které mu náleží, nemění ani strategii jejich vymáhání. Nabídli jsme opozičním
zastupitelům, aby tento právně nezávazný dokument podpořili, a tím zároveň i oni konstruktivním způsobem vyjádřili úmysl přispět k řešení problému, který se týká nejen majetku města, ale i složité strategické vodohospodářské infrastruktury regionu s bezprostředním dopadem na životy tisíců jeho obyvatel. Přistoupením k memorandu jsme
složili zbraně na tři měsíce, ve kterých Vám předáme všechny potřebné informace k dalšímu rozhodování.
Přijetí memoranda v žádném případě neznamená jakoukoliv ztrátu víry v úspěšné získání VHI pod kontrolu města, musíme ale zároveň konstatovat to, že v současné době vnímáme i řadu rizik, která je nutné řešit v nejbližší době, a proto svoláváme první schůzku koordinační skupiny ve středu 20. 11. 2019 v 16.00 hodin a věříme, že konečně necháme emoce
za dveřmi a společně se nám podaří podívat se na problematiku i z jiné perspektivy, než která nám byla doposud předkládána.

MgA. Karolína Koubová, v. r. Mgr. Petr Laštovička, v. r.
primátorka města náměstek primátorky

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů