Deml (Fórum) chystal výběrové řízení na Bránu Jihlavy a pak se ho účastnil

Třetí muž kandidátní listiny uskupení Fórum Jihlava Jakub Deml připravoval v rámci pracovní dohody s jihlavským Magistrátem výběrové řízení na pozici ředitele kulturní organizace Brána Jihlavy. Členům výběrové komise tuto skutečnost potvrdila Kancelář primátorky.

Dohoda o pracovní činnosti Jakuba Demla skončila podle Kanceláře primátorky k 30.4.2020. Téhož dne podal Deml přihlášku do výběrového řízení.

Na zaměstnance konajícího práci dle dohody o provedení práce vztahuje povinnost zákoníku práce ,,dodržovat povinnosti vyplývající z pracovního poměru.“ K těmto povinnostem patří rovněž povinnosti stanovené pracovním řádem Magistrátu. Jednou z těchto povinností dle vnitřního předpisu č. 17/2019 je povinnost ,,zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.“

Vedle právních povinností dle pracovního řádu se na zaměstnance statutárního města Jihlavy vztahují i povinnosti nikoli v rovině právní, ale morální a etické, a to povinnosti dle Etického kodexu Magistrátu města Jihlavy, kde je v ČI. 6 stanovena povinnost týkající se střetu zájmů, a to povinnost zaměstnance ,,vyhýbat se situacím, ve kterých by byl vystaven střetu osobního a veřejného zájmu, kdy osobní zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro zaměstnance samotného, pro jeho rodinu či příbuzné nebo pro osoby, se kterými měl nebo má osobní, obchodní nebo politické vazby.“

Právní důsledky porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru, pokud jde o možnost skončení pracovního poměru z tohoto důvodu, jsou v případě dohody o provedení práce na základě § 77 odst. 2 písm. g) zákoníku práce vyloučeny. V důsledku této skutečnosti právní odpovědnost za porušení uvedené povinnosti vyplývající z pracovního poměru Jakuba Demla nenastala.

Nicméně souvislost mezi výkonem práce Jakuba Demla v době trvání dohody o provedení práce a plněním podmínek pro dané výběrové řízení, jehož se uvedený uchazeč účastnil, je v předmětném případě zřejmá. Tato okolnost však v tomto případě nevyvolává právní následky.

Radní města Jihlavy podle informací Občasníku rozhodli o opakování výběrového řízení na ředitele Brány Jihlavy.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů