(DOKUMENT) Třináct programových priorit koalice primátorky Karolíny Koubové

Karolina Koubová

Počátkem listopadu se ujala řízení města koalice složená z primátorky Karolíny Koubové (Forum Jihlava), náměstků Petra Laštovičky (ODS), Víta Zemana (Žijeme Jihlavou) a Jaromíra Kaliny (KDU-ČSL).

Koalice považuje za své hlavní priority:
1. Otevřenost a vstřícná komunikace statutárního města Jihlavy (SMJ). Zavádění elektronické komunikace s radnicí. Posílení transparentního a efektivního řízení magistrátu města Jihlavy. Soustavná komunikace s úřady, podnikateli, zaměstnavateli a jinými subjekty, jejichž činnost souvisí se SMJ. Posílení úzké spolupráce s Krajem Vysočina. Zavedení funkčních participativních metod v jednání s obyvateli a partnery.
2. Hospodárnost a rozpočtová odpovědnost SMJ, jeho městských společností, příspěvkových organizací s důrazem na efektivitu řízení.
3. Vodohospodářská infrastruktura: Dokončit proces vystoupení SMJ ze SVAK Jihlavsko dle usnesení 47. valné hromady SVAK Jihlavsko. Získat zpět veškerý vodohospodářský majetek na katastrálním území SMJ. Provozovat získaný vodohospodářský majetek městskou společností JVAK a. s. Bezodkladně vyhlásit a realizovat transparentní výběrové řízení na ředitele společnosti JVAK (čtěte více přímo zde).
4. Zlepšení prostupnosti dopravy na území SMJ dle koncepce udržitelné mobility. Spolupráce s Krajem Vysočina na dobudování obchvatu města a společném postupu při prosazování výsledné podoby VRT. Implementace principů SMART City v koncepci dopravy, parkování a zefektivnění a popularizaci MHD. Aktivní spolupráce SMJ se všemi dotčenými institucemi a složkami státu na vytváření konečné podoby trasy VRT. Optimalizace zapojení SMJ do veřejné dopravy Kraje Vysočina.
5. Aktualizovaná strategie růstu Jihlavy jako krajského města a management územního rozvoje směřující k budování a revitalizací města a jeho částí s důrazem na zvýšení kvality života a infrastruktury se zřetelem ke všem pilířům udržitelného rozvoje.
6. Rozvoj šetrných forem cestovního ruchu a posílení celostátní značky města, využití pozitivních přínosů cestovního ruchu pro místní ekonomiku i obyvatele města.
7. Vytvoření Strategie podpory vzdělávání s důrazem na analýzu stávajícího místního vzdělávacího systému, formulace vize a následná tvorba strategie formálního a neformálního vzdělávání podporující inovativní přístupy a zkvalitňování vzdělávání jako takového.
8. Vytvoření nového komunitního plánu sociálních služeb s cílem zjištění skutečných potřeb těchto služeb, zkvalitnění poskytovaných služeb a zajištění jejich dostupnosti na území města. Komunitní plán bude zahrnovat registrované služby podle zákona 108/2006, a dále služby neregistrované a související sociální aktivity, které přispívají k potřebné podpoře a vyšší samostatnosti uživatelů sociálních služeb a další sociální intervence.
9. Naplňování Strategie pro kulturu a cestovní ruch s cílem vytvoření optimálního modelu koordinace, řízení a financování kultury a s důrazem na posílení otevřeného a vstřícného kulturního prostředí. Průběžné vyhodnocení a aktualizace Strategie.
10. Dlouhodobá podpora sportovních a volnočasových aktivit všech věkových kategorií. Postupná oprava stávající a výstavba nové sportovní infrastruktury v Jihlavě. Zabezpečení provozu v těchto sportovních zařízeních způsobem, který odpovídá potřebám sportovních subjektů i sportující veřejnosti.
11. Zřízení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality.
12. Rozvoj občanské vybavenosti, infrastruktury a podpora společenského života v příměstských a v okrajových městských částech statutárního města Jihlavy.
13. Péče o životní prostředí v centru města i přilehlých částech, upravenost ulic a veřejných prostranství v zájmu zvýšení kvality života, zdraví obyvatel města v souladu s uvážlivým hospodařením s vodou a ochranou vodních zdrojů.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů