JVAK dostal nařízenou veřejnou službu jako nucenou práci

Vodoprávní úřad města Pelhřimova nařídil po dobu jednoho roku veřejnou službu při zásobování obyvatel krajského města pitnou vodou městské vodárenské společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK) . Vodoprávní úřad města Pelhřimova došel k závěru, že městská firma JVAK je schopna provozovat celý rozhodovaný majetek.

Případné odvolání proti úřednímu rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Povinnost veřejné služby je z ústavního hlediska nucenou prací.

Krajským úřadem má JVAK vydáno šest povolení k provozování, žádné problémy při provozování tohoto majetku nebyly zjištěny. Je nevýznamné vzhledem k zajištění veřejného zájmu, že si část prací patrně bude JVAK zajišťovat formou subdodávky.

U části vodárenského majetku bylo pravomocně zrušeno k 31. 12. 2018 povolení k provozování pro společnost Vodárenská a.s. (VAS). Rozhodovaný majetek významně provozně souvisí s majetkem nadále provozovaným VAS. VAS dále provozuje velkou část vodohospodářské infrastruktury Jihlavy.

Mezi společností JVAK jako novým provozovatelem v režimu veřejné služby a společností Vodárenská a.s. dojde ke složité provozní situaci, kdy množství předávané vody bude muset být pouze odhadováno s použitím směrných čísel, údajů o spotřebě za minulé období a s využitím odpočtu na
odběratelských vodoměrech.

Vlastníky vodohospodářské infrastruktury Jihlavy čekají náročná a asi i dlouhá jednání, do kterých správní orgány nemohou zasahovat.

Rozhodnutí správního orgánu nemůže vyřešit majetkové vztahy městem Jihlavou a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko, dokonce nemůže ani řešení těchto vztahů posunout.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů