Kraj Vysočina zvažuje zrušení desetiletého tendru na autobusy

Kraj Vysočina patrně zruší a po té opět vypíše tendr na desetiletou dopravní obslužnost linkovými autobusy. Zakázka za osm miliard korun leží v současné době u Nejvyššího správního soudu, kdy soudem zrušené rozhodnutí předsedy Antimonopolního úřadu bylo napadeno kasační stížností.

Rozhodnutí o kasační stížnosti se přitom dá očekávat někdy v čase vánočním.

SOR NS electric - SOR Libchavy s.r.o.

Odhadovaná hodnota celého tendru je osm miliard korun. Vybraní dopravci měli uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina od příštího roku na deset let, kdy budou poskytovat občanům spoje na autobusových linkách, které pro ně objednává Kraj Vysočina. Zakázka je rozdělena do osmi oblastí, zohledněn je přesah základních spojů i na území sousedních regionů.

Při hodnocení nabídky vyšlo najevo, že Kraj Vysočina neuvedl společnost KPM jako autora jedné z částí zadávacích podmínek. Znalost konkrétního autora konkrétní části zadávací dokumentace pak podle soudu umožňuje jednotlivým dodavatelům zvážit existenci pochybností ohledně konkrétních požadavků obsažených v zadávací dokumentaci a v návaznosti na to zvážit podání námitek a jejich podstatu. Je ale potřeba uvést, že ne každé pochybení v zadávací dokumentaci musí nutně vést ke zrušení zadávacího řízení.

Dalším problémem veřejné zakázky je, že Kraj Vysočina jako zadavatel po zahájení zadávacího řízení sám kontaktoval nejméně tři výrobce autobusů s dotazy na možnost splnění vybraných technických parametrů (jež v té době již byly součástí zadávacích podmínek zadávané veřejné zakázky), přičemž s nimi v této věci posléze dále komunikoval. Tato komunikace byla v některých případech (především ve vztahu k dodavateli značky Iveco) doplněna o kompletní specifikaci technických požadavků zadavatele na dotčené autobusy (minimální šířka dveří, celková kapacita přepravovaných osob, minimální počet USB zásuvek, bezplatné Wi-Fi připojení s určenou minimální rychlostí, celková kapacita míst pro kočárky, jízdní kola a osoby se zdravotním postižením apod.) Obsahově šlo tedy o komunikaci komplexní a podrobnou, týkající se konkrétních specifikací. V rámci této komunikace, uskutečněné v období od 18.3.2021 do 10.5.2021, byl Kraj Vysočina ze strany výrobců (dodavatelů) autobusů upozorněn na nedostatky (problematická místa) zadávacích podmínek (např. že opomněl zohlednit hmotnosti požadované výbavy, zejména funkcionality dvojitého zasklení) a v časové návaznosti na tuto komunikaci (dne 19.5.2021) změnil zadávací podmínky právě tak, že snížil původní požadavek na obsaditelnost z nejméně 83 míst na nejméně 80.

Podle verdiktu krajského soudu stanovení nového požadavku na obsaditelnost věcně souviselo s bezprostředně předcházející komunikací s výrobci autobusů, neboť právě ta vedla k zadavatelově úvaze, jež v zásah do původních zadávacích podmínek ohledně obsaditelnosti vyústila, byť konkrétní hodnota obsaditelnosti nebyla z výsledku této komunikace přímo převzata. Tato komunikace přitom není v obsahu zadávacích podmínek po jejich úpravě nikterak přiznána.

S ohledem na závěry rozsudku krajského soudu je proto nutné konstatovat, že Kraj Vysočina byl povinen v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na desetiletou dopravní obslužnost označit, že požadavek na obsaditelnost je výsledkem předběžné tržní konzultace ve smyslu § 36 odst. 4 věty druhé zákona. Antimonopolní úřad by měl při dalším posouzení přezkoumat, zda uvedené pochybení zadavatele mělo na zadávací řízení vliv a zda je tak jediným možným řešením zrušení zadávacího řízení bez dalšího.

Ke zrušení a novému vypsání největší veřejné zakázky Kraje Vysočina by mělo dojít ještě před polovinou ledna, kdy se vedení Kraje Vysočina v čele s hejtmanem Schrekem setká s vedením měst a obcí Vysočiny.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů