Dlužníku, zaplať! Město Jihlava má vydané hned dva platební rozkazy pro dlužníky, který mu přikazuje zaplatit dlužnou částku městské obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace, kterou stoprocentně vlastní. Jenom za právní služby při vystavení platebních rozkazů by