Počátkem února se objevila informace o opravě výtahu v Radniční restauraci, kterou má pronajatou zastupitel Miroslav Tomanec. Tři dny po vypsání výběrového řízení města se objevil posudek odborné firmy na stav výtahu, shodou okolností v den zasedání