Žďár nad Sázavou pokračuje s přípravou bydlení „se závazky“ na Klafaru


Na konci ledna začaly ve Žďáru nad Sázavou předběžné tržní konzultace (PTK) se stavebními firmami o výstavbě komplexu tří bytových domů pro bydlení se závazky a sociálního bydlení.

Město Žďár nad Sázavou dosud nesdělilo, jaké informace o získalo od stavebních firem o předpokládané hodnotě takové zakázky. Stavební firmy měly městu Žďár nad Sázavou také sdělit informace o možnostech optimalizace stavby, jak z hlediska nákladů, tak z hlediska technického řešení.

Může jít o obrázek text, kde se píše Stavba 1: Bytovy dủm Sázavská „se závazky"

U „bydlení se závazky“ se jedná se pětipodlažní trvalou stavbu se šestnácti bytovými jednotkami. Území určené pro stavbu bytového domu je součástí rozvíjející se lokality Klafar na severozápadě města. Navržená stavba svým umístěním navazuje na sousední bytovou zástavbu a postupně uzavírá blok.

Součástí stavby je i řešení polosoukromého rekreačního vnitrobloku, který by měl sloužit obyvatelům domu pro každodenní rekreaci, a též řešení veřejných ploch zeleně ve funkční ploše s parkovou úpravou. Stavba je rozdělena do dvou kompozičních částí – podzemní parkovací podnož a nadzemní stavba s bytovými jednotkami.

Podzemní část objektu předstupuje k uliční frontě a svým zasazením ve svažitém terénu dotváří uliční linii. Zároveň umožňuje odsazení nadzemní hmoty dále od ulice, čímž na střeše této podnože vznikne poloveřejný prostor. Ten slouží jako vstupní předprostor domu s parkovacími stáními. Stavba s plochou střechou a s racionální pravoúhlou modulací.

U sociálního bydlení se jedná o čtyřpatrovou budovu Jedná se sedmnácti bytovými jednotkami.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů