VÍME PRVNÍ: Dluží krajskému městu deseti tisíce, od radních dostal nájemní byt

Radní města Jihlavy rozhodli o uzavření nájemní smlouvy s žadatelem, který nesplnil podmínky stanovené v Mechanismu hospodaření s městskými byty.

V souladu s obecnými podmínkami „Mechanismu“ je přidělení bytu podmíněno tím, že žadatel a osoby, které s ním budou bydlet ve společné domácnosti, nemají vůči statutárnímu městu Jihlava závazky po lhůtě splatnosti.Žadatel tuto podmínku nesplňuje. Dle sdělení Ekonomického odboru Magistrátu je žadatel o byt MMJ je dlužníkem vůči statutárnímu městu Jihlava, má nedoplatek na místním poplatku za odvoz komunálního odpadu za období let 2003 – 2019 a nedoplatek na pokutě uložené Městskou policii Jihlava z roku 2008, celková výše jeho dluhů činí 10.180 Kč.

Na úhradu části dluhu si žadatel dne 30. 3. 2020 sjednal splátkové kalendáře, dvě splátky již žadatel uhradil. Část dluhu z období let 2003 – 2010 je vymáhána exekučně.

Majetkový odbor, oddělení domů vzhledem k výše uvedenému nedoporučil uzavření nájemní smlouvy k bytu. Případným uzavřením nájemní smlouvy se žadateli vzniká pro město riziko vzniků dalších dluhů vůči statutárnímu městu Jihlava, což je v rozporu s plněním Opatření primátorky č. 1/2019 k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy statutárním městem Jihlava.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů