VÍME PRVNÍ: Kraj Vysočina odstupuje z věřitelského výboru Sberbank

Po pečlivém vyhodnocení dosavadního vývoje procesu insolvence Sberbank CZ a především na základě posledního podání k insolvenčnímu soudu, který do dnešního dne 5.10. 2022 nerozhodl o návrhu na omezení hlasovacího práva Garančního systému finančního trhu, se Kraj Vysočina rozhodl vzdát se pozice člena prozatímního věřitelského výboru a nebude usilovat ani o zvolení do stálého věřitelského výboru. Ten by měl být ustanoven na schůzi věřitelů ve čtvrtek 6. října 2022 v Praze.

„Po diskuzi v radě kraje jsme dospěli k rozhodnutí dále nesetrvávat v prozatímním věřitelském výboru. Naše narůstající pochybnosti a také zamítnutá podání ze strany insolvenčního soudu nás vedou k přesvědčení, že není v našich silách efektivně ovlivnit proces insolvence ve prospěch náš a dalších věřitelů a vykonávat tak svou funkci s odbornou péčí,“ vysvětluje hejtman Vítězslav Schrek. Kraj Vysočina odstoupil z funkce člena prozatímního věřitelského výboru k 5. říjnu 2022.

Kraj Vysočina má ve zkrachovalé Sberbank CZ blokovány 2,4 miliardy korun a členem prozatímního věřitelského výboru se stal v srpnu letošního roku. Společně s Garančním systémem finančního trhu, Českou národní bankou, firmami ČEPRO a Tipsport.net a dalšími dvěma fyzickými osobami.

„Od samého počátku bylo naším zájmem, aby všichni věřitelé byli uspokojeni v co nejkratší době a v maximální možné výši. Bohužel se však od zahájení procesu insolvence potýkáme se zcela zásadním problémem, kdy nám nejsou ze strany insolvenční správkyně a jejích poradců poskytovány relevantní a právně podložené podklady. Zcela odmítáme tvrzení, že tomu tak je. K dnešnímu dni nám nebyly s výjimkou ústních informací předloženy požadované účetní sestavy, ekonomické analýzy ani smluvní dokumentace,“ říká hejtman Vítězslav Schrek. „Naši důvěru nevzbuzuje ani to, když se informace potřebné pro výkon funkce člena výboru dozvídáme náhodně z médií, kde insolvenční správkyně dopředu předjímá špatný výsledek prodeje úvěrového portfolia, aniž by měla v ruce konkrétní nabídky. Nebyl nám zodpovězen ani zásadní dotaz, jak bude řešeno používání bankovních systémů po 12. prosinci 2022, které jsou potřebné pro úspěšné zvládnutí procesu prodeje úvěrového portfolia. Po tomto termínu by měly být uplatněny sankce amerického úřadu OFAC a měly by přestat platit podlicenční smlouvy na používání bankovních systémů. Domníváme se, že neřešení této hrozby může mít znehodnocující vliv na prodávaný majetek banky,“ doplnil Schrek.

Na konci září podal Kraj Vysočina společně s dalšími věřiteli, zejména samosprávami, návrh k insolvenčnímu soudu na omezení hlasovacího práva Garančního systému finančního trhu. Ten je ze zákona věřitelem, jehož pohledávka bude uspokojována přednostně, a zároveň výší pohledávky 27 miliard korun má na schůzi věřitelů nejsilnější hlasovací právo při volbě stálého věřitelského výboru a stanovení počtu jeho členů. Insolvenční soud dosud o posledním návrhu nerozhodl. „To je další z důvodů, proč se nehodláme o členství ve stálém věřitelském výboru ucházet. Rozhodli jsme se silou svých hlasů, tzn. výší naší pohledávky, podpořit některou ze samospráv, které se nabídly hájit zájmy i ostatních věřitelů, tedy nejen těch z prioritní skupiny. Kraj Vysočina a další samosprávy se totiž nacházejí až v poslední věřitelské skupině a jejich pohledávky tak budou uspokojovány až jako poslední nebo jinak řečeno, jsou odkázány počkat na to, co na ně nakonec zbyde,“ dodává hejtman Schrek.

Osmačtyřicet hodin před jednáním věřitelského výboru informoval hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS) takto:

Tomáš Nielsen

„Situaci kolem insolvenčního řízení Sberbank CZ sleduji dlouhodobě. Protože se dotýká obrovských prostředků lidí z Vysočiny. Vždyť kraji jde o částku asi 2,3 miliardy korun. A Jihlavě a dalším obcím o další stamiliony. Dnešní vyjádření Kraje Vysočina mě přesvědčuje o tom, že je naprosto nezbytné získat větší kontrolu nad tím, kam celý proces směřuje a jak probíhá. Některá média se snaží situaci bagatelizovat výkladem, že se věřitelé z řad obcí a kraje jen snaží popřít zákon, který určité skupiny věřitelů zvýhodňuje. Typicky právě Garanční systém finančního trhu. Otázkou insolvenčního řízení ale není jen samotné vypořádání věřitelů, které je do jisté míry stanoveno zákonem. Otázkou jsou i náklady řízení a zdroj jejich financování, způsob zpeněžení majetkové podstaty a podobně. Právě tudy mohou zcela netransparentně odtéct obrovské prostředky, které patří lidem, daňovým poplatníkům. Pokud se Kraj Vysočina vzdal pozice ve věřitelském výboru, je to pro mě jasný signál, že je nezbytné celý proces insolvence hlídat právě z hlediska toho, nakolik probíhá v souladu se zákonem a v souladu se zájmy všech věřitelů, včetně těch znevýhodněných, tedy občanů kraje. Jako právník i jako člověk, jemuž o zájmy kraje jde, udělám vše pro to, aby celý proces proběhl férově,“ uvedl právník a místopředseda strany Právo, respekt, spravedlnost (PRO) Tomáš Nielsen.

Vyjádření místních a krajských politiků doplníme, jakmile se vyjádření podaří získat.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů