VÍME PRVNÍ: Krajský úřad nařídil Kronospanu přepracování povolení o recyklovaném dřevu

Dřevozpracující firma Kronospan musí přepracovat žádost o povolení využití recyklovaného dřeva. V úvodu přepracované dokumentace musí Kronospad popsat, jakým zpúsobem firma zohlednila požadavky a připomínky z veřejného projednávání počátkem června. Detailní pozornost hodlá Krajský úřad věnovat zejména vyjádřením odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu.

Například v hlukové studie (po realizaci záměru) musí firma Kronospan navrhnout a zohlednit protihluková opatření na stávajících a navržených zdrojích hluku tak, aby bylo dosaženo snížení hlukového zatížení na hodnoty hygienických limitů hluku platných v době uvedení záměru do provozu (předpoklad je rok 2021).

Vypočtené hodnoty v hlukové studii u jednotlivých výpočtových bodů mají být min. o 1 dB nižší, než jsou hodnoty navrhovaných limitů. Výpočtový rok v hlukové studii má firma stanovit dle termínu dokončení realizace stavby.

Důvodem pro přepracování hlukové studie je především skutečnost, že v Programech snižování hlukové zátěže z provozu výrobního areálu KRONOSPAN Jihlava 2020 – 2024, část I a část II, jsou navrženy limitní hodnoty o 2 dB nižší, než s jakými je uvažováno v hlukové studii.

V souvislosti s náhradou rostlého dřeva recyklátem ve výrobě OSB desek až o padesát procent má Kronospan prověřit možnost omezení provozu odkorňovačů v noční době, případně navrhnout další protihluková opatření na odkorňovačích nad rámec opatření dle Programu snižování hlukové zátěže z provozu výrobního areálu KRONOSPAN JIHLAVA 2020-2024.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů