Ex-manželka ředitele jihočeského krajského úřadu nesmí řešit konkurs úzkokolejky

Soudkyně jihočeského soudu Pavlína Glasser-Hrůzová nebude nadále rozhodovat o průběhu konkursu Jindřichohradeckých místních drah. Soudkyně Glasser-Hrůzová je bývalou manželkou ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Jindřichohradecké místní dráhy využily k námitce i jeden z článků Občasníku s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje Lukáše Glassera (více zde). Toto vyjádření JUDr. Lukáše Glasera Jindřichohradecké místní dráhy jako dlužník dále rozvíjely a ze vzájemného nepřátelského vztahu jmenovaného se soudkyní dedukovaly pochybnosti o nepodjatosti soudkyně.

Vyjádření soudkyně, že „Proti tomuto zásahu se hodlám právními prostředky bránit“, považovaly Jindřichohradecké místní dráhy jako dlužník za vysoce nestandardní, a usuzovaly z toho, že by mohlo dojít k porušení jeho práva na spravedlivý proces, pokud by nemohl dle svého uvážení předkládat důkazy k prokázání svých tvrzení, když by jejich předložení bylo „sankcionováno“ zahájením právních kroků směřujících proti němu. Zdůraznily, že mají zájem na zachování provozu svého obchodního závodu, na spravedlivém řešení své úpadkové situace a na řádném průběhu insolvenčního řízení a že nehodlá přenášet věc do osobní roviny či vést v této souvislosti jakékoliv spory.

Jindřichohradecké místní dráhy však nebudou rezignovat na svoji obranu a bude využívat svých práv. Z jejich pohledu jako dlužníka je ústavně nekomfortní, aby v jeho věci měla rozhodovat soudkyně, která veřejně avizuje podniknutí právních kroků vůči němu, jakožto jednomu z účastníků řízení.

Podle verdiktu Vrchního soudu v Praze zakládá vyloučení soudců
z projednávání a rozhodování věci nikoli pouze pro jejich skutečně prokázanou podjatost, ale již tehdy, jestliže lze mít o jejich nepodjatosti pochybnost. Nejde tudíž pouze o hodnocení subjektivního pocitu soudce, zda se cítí nebo necítí být podjatý, anebo hodnocení vztahu k věci či osobního vztahu k účastníkům řízení, ale o objektivní úvahu, zda – s ohledem na okolnosti případu – lze mít za to, že by soudce podjatý mohl být.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů