Kraj Vysočina se musí postarat o postižené a zaměstnance zrušeného jihlavského stacionáře

Napjatá situace panuje v sociálních službách v krajské metropoli Vysočiny. Kraj Vysočina musí postarat o více než pět desítek klientů  a tři desítky zaměstnanců. Loni na podzim rozhodli jihlavští zastupitelé o zrušení Denního a týdenní stacionáře jako příspěvkové organizace města ke konci letošního roku.

Náměstek vysočinského hejtmana Pavel Franěk se už setkal s rodiči klientů s cílem zmírnit napětí vyvolané zavádějícími informacemi souvisejícími s potenciálním převzetím zřizovatelských funkcí.

Město Jihlava začátkem února zahájilo  jednání ohledně převodu/ převzetí zřizovatelské funkce k DTS Jihlava s návrhem hlavních zásad převodu z města na kraj. Předběžně přislíbilo, že ušetřené finanční prostředky, které schválilo pro rok 2018 na provoz DTS Jihlava (asi 10  mil.  Kč)použije na financování sociálních služeb tak, aby nedošlo k poklesu celkového objemu prostředků používaných na podporu sociálních služeb.

V objektu stacionáře letos proběhne plánovaná investice z IROPu a rozpočtu města Jihlavy. Objekt Jihlava poskytne kraji poskytnut bezúplatně při dodržení podmínek tohoto projektu, spočívajících v zachování kapacity a druhu služby po dobu pěti  let.

Týdenní stacionář v kraji Vysočina provozují pouze tři organizace. Týdenní stacionář při DTS Jihlava je jako jediný v kraji zřizovaný obcí, další týdenní stacionář provozuje Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace kraje (s kapacitou 12 lůžek) a Centrum Kociánka (pracoviště Březejc s kapacitou 22 lůžek), což je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

DTS Jihlava připravuje k provozování služby chráněné bydlení pro mentálně postižené s kapacitou 8 lůžek, přičemž zastupitelstvo kraje rozhodlo o zařazení služby do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Tuto službu organizace aktuálně ještě nemá zaregistrovanou, byty chráněného bydlení jí budou po rekonstrukci městem pronajaty k tomuto účelu.

Kra Vysočina má tři možnosti:

  • varianta 1 – odmítnutí návrhu města a nepřevzetí zřizovatelské kompetence k 1. 1. 2019

Kraj Vysočina tak nebude do budoucna zajišťovat služby DTS Jihlava prostřednictvím zřizované organizace, nepřevezme klienty ani zaměstnance. Nevypořádané závazky organizace v případě zrušení přejdou na město jako zřizovatele. Nicméně Krajský úřad Kraje Vysočina bude na základě Zákona o sociálních službách (v přenesené působnosti) muset v tomto případě zajistit poskytnutí sociálních služeb v případě, kdy DTS Jihlava jako poskytovatel sociálních služeb ukončí poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení jeho registrace nebo pozbytí její platnosti, a osoby, kterým tento poskytovatel dosud poskytoval sociální služby, se budou nacházet v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů a nebudou schopny samy si zajistit pokračující poskytování sociálních služeb.

V okrese Jihlava však není žádný jiný denní stacionář specializující se na klienty s mentálním postižením.

Co se týče týdenního stacionáře, rodiny klientů využívají dané zařízení zejména z toho důvodu, že nemohou svým dětem zajistit péči v průběhu pracovního týdne a žádné zařízení v Kraji Vysočina nemá volnou kapacitu, v rámci které by mohlo zajistit pomoc klientům DTS Jihlava.

  • varianta 2 – vyhovění návrhu a převzetí činnosti prostřednictvím již zřizované příspěvkové organizace

Žádosti města lze vyhovět i tímto způsobem, kdy by činnost DTS Jihlava, jeho klienty, zaměstnance i svěřený majetek převzala některá ze stávajících příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb, která by dané místo poskytování a  cílovou skupinu klientů případně mohla bez větších problémů převzít v rámci stávajícího spektra poskytovaných služeb, za předpokladu doladění příslušného oprávnění k poskytování svých činností (zejména zřizovací listina a registrace).

Nabízejí se zejména tyto příspěvkové organizace – Domov ve Zboží (s ohledem na cílovou skupinu a investiční záměry v Jihlavě) a  Domov Kamélie Křižanov (s ohledem na transformační aktivity a cílovou skupinu). Rozpracování této varianty, která zohledňuje i potřebnost daných služeb a zájem na jejich zachování, je v současné době preferováno i odborem sociálních věcí Krajského úřadu.

  • varianta 3 – vyhovění návrhu a převzetí činnosti prostřednictvím nově zřízené příspěvkové organizace kraje

V tomto případě by kraj za účelem převzetí činnosti, majetku a některých závazků DTS Jihlava nejprve založil novou příspěvkovou organizaci, která by se v podstatě jako „nástupnická“ organizace specializovala pouze na provozování stacionáře pro danou cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením, event. dalších začleňujících služeb komunitního typu pro tuto klientelu. Provozně by pak bylo třeba zajistit veškeré činnosti organizace samostatně, což se předběžně jeví jako ekonomicky o něco náročnější varianta, nicméně tomu tak v konečné fázi být nemusí. Procedurálně však tato varianta složitější je a vyžaduje jisté kroky navíc.

O rozhodnutí radních Kraje Vysočina čtěte přímo zde.

 

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna