Rada města jedná o špatné finanční situaci JVAK

MIROSLAV MAREŠ

Městská společnost Jihlavské vodovody a kanalizace by pro Statutární město Jihlava mělo vykonávat správu a údržbu vodárenské infrastruktury. Objem vodárenského majetku, který by měl od SVAK Jihlavsko přejít pod správu města Jihlavy se odhaduje na částku kolem dvou miliard korun. Na konci února jednala Rada města o složité finanční situaci společnosti JVAK. Informaci v rozpravě radních na konci jednání přednesl David Beke. „Ani jako radní k tomu nemohu nic říci, podepsal jsem mlčenlivost jako člen představenstva JVAKu,“ prohlásil radní Beke (ODS).

Zákulisní hra o výběr vodného

V politických kruzích se hraje vysoká hra o výběr vodného. Pokud bude v budoucnu vybírat vodné od obyvatel města městská společnost JVAK, pak město Jihlava získá náhled na finanční toky. Nebo nezíská, pokud bude vodné vybírat Vodárenská a.s. jako dosud.„Ponechat situaci tak, jak se o ní opět uvažuje, aby finanční toky nemělo pod palcem město – a tím pádem dohled nad tím i občané města –  ale VAS, je z mého pohledu absolutně nepřijatelné,“ uvedla předsedkyně Finančního výboru zastupitelstva Jana Mayerová (ANO).

Radnice nebo JVAK?

Aby to nebylo jednoduché, tak od voleb jsou mezi vedením JVAKu a vedením radnice napjaté vztahy. Pokud by JVAK zanikl, pak by jeho povinnosti vykonávali úředníci Magistrátu. „Úředníci již z podstaty své funkce (služba městu a lidem) se nemohou chovat jako podnikatel, tedy vytvářet zisk, což by JVAK měl.

Představenstvo JVAKu: zastupitelé a Tomanec

Do představenstva JVAKu vyslali politické strany své radní a zastupitele. Fórum Jihlava nenašlo mezi čtveřicí zastupitelů (Kolář st., Kolář ml. Koubová, Salichov) nikoho, kdo by se ujal funkce v předsednictvu klíčové městské společnosti pro správu vodárenského majetku. Fórum Jihlava nominovalo do předsednictva SVAKu Miroslava Tomance, který není ani radní ani zastupitel Jihlavy.

Změna rétoriky města Jihlava

Od podzimních voleb se také změnila styl jednání města Jihlavy. Od jednání o vodě je odstaven ex-primátor Vymazal, otěže jednání uchopil primátor Rudolf Chloupek (ČSSD). Město Jihlava pomalu mění své kroky od samostatného provozování vodárenské infrastruktury k provozování pod VAS a.s. „S ohledem na chování VAS v posledních letech se tím vytváří prostor pro spekulace, proč se tak najednou změnila rétorika zastupcu města,“ dodala Mayerová.

Mluvčí města: chybí činnost pro JVAK

Město Jihlava se situací zabývá a bude se podle mluvčího Magistrátu Radka Tulise pokoušet pro společnost najít činnosti, které pomohou situaci překlenout. „Špatná situace městské společnosti  JVAK je pochopitelně daná situací, která tu je, tj. že městu dosud nebyl vydán vodohospodářský majetek, tzn. že společnost nemůže vykonávat činnosti, pro které byla zřízena,“ vysvětlil mluvčí města Jihlavy Radek Tulis.  Město Jihlava má s JVAK smlouvu, podle které je společnosti platí paušální částku za nasmlouvané činnosti. Další smlouva je na činnosti související s rekonstrukcí v Brněnské ulici.

 

 

 

 

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna