Rozhlasový projekt „Hrdina.cz“ ukazuje jihlavskou elitní školu Adolfa Hitlera

MIROSLAV MAREŠ

Rozhlasový projekt Hrdina.cz by měl podle své vlastní anotace ukazovat hrdinství a hrdiny.  Diskuse o hrdinech naznačuje mnohé i o smyslu našich dějin, naší přítomnosti.  „Cílem našeho projektu je ukázat, že kolem nás existovali a i dnes existují osobnosti, na něž můžeme být hrdí. A možná kousek hrdinství dokážeme najít i sami v sobě nebo u svých nejbližších,“  informuje český rozhlas o záměrech projektu na webových stránkách.

Jihlavské studio českého rozhlasu představilo v projektu Hrdina.cz místní elitní školu Adolfa Hitlera.

Adolf Hitler školy byly vzdělávací instituce NSDAP a nespadaly pod školní systém vzdělání Třetí říše. Měly sloužit k vychově mladých lidí  pro službu ideologii nacistické strany. Budoucí kariéru ve službách nacistické strany a státu (Třetí říše) neměla být možná bez studia na Adolf Hitler Schule.

Dohled na funkci stranického vzdělávání měli gauleiteři NSDAP.  Studenti byli z rodin místních stranických vůdců a studium bylo určeno pouze pro ,, politicky dobře zavedené “ žáky.  Studium odpovídalo rozsahem střední škole, ale nebylo žádné prospěchové hodnocení studentů známkami.

Na těchto školách byly studijní nároky kladené ve smyslu nacionálně socialistické ideologie a zneužívané  výchově mladých pro účely propagandy ideologie Třetí říše.

Vyjádření českého Rozhlasu:

Jiří Hošna, mluvčí Českého rozhlasu foto: rozhlas.cz

Hrdina.cz je zastřešující „značka“ Českého rozhlasu pro několik samostatných projektů. Patří mezi ně 70 příběhů, Rádio Retro, oslavy 70. výročí konce 2. světové války, série reportáží o Janu Husovi a dále například projekty Hrdinové s otazníkem a Hrdinové kolem nás a také akce pro širokou veřejnost – eventy, koncerty atd. Web Hrdina.cz pak zastřešuje všechny zmíněné projekty a bude se v průběhu roku proměňovat podle toho, ve které fázi projektu se právě budeme nacházet. Kromě materiálů z vysílání bude přinášet doplňující pohledy, informace, úhly pohledu, interaktivní prvky.
Reportáž, kterou zmiňujete, patří do projektu 70 příběhů. Jde o cyklus unikátních rozhlasových reportáží o lidech, místech a událostech, které by neměly být zapomenuty. Český rozhlas jej vysílá u příležitosti 70 výročí ukončení válečných operací v Evropě a ukončení druhé světové války na starém kontinentu.
V cyklu 70 příběhů mapujeme příběhy nejen hrdinů, ale rovněž připomínáme zapomenutá či méně známá místa a události. Kritériem výběru témat není jejich všeobecná známost, naopak ambicí je objevovat pozapomenuté či málo známé osudy a události.
Cílem zastřešujícího projektu Hrdina.cz tedy není pouze informovat o hrdinech či hrdinství v pravém smyslu tohoto slova. Jde i o plastické zobrazení období 2. světové války a tehdejších událostí. Proto jsou do jednotlivých projektů zařazené i příspěvky, které se zabývají obecně historií jako takovou a jejím kontextem. Například v historickém Rádiu Retro tak najdete rovněž záznamy z archivních snímků rozhlasu či z produkce BBC, ale také z protektorátního Reichssenderu Böhmen.

Jiří Hošna
tiskový mluvčí Český rozhlas
Kancelář generálního ředitele

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna