Šikana v Křižanově: Učitelé nepostupovali při řešení podle směrnic školy, pohovory s malými agresory vedla místostarostka

Na konci června prošetřila Česká školní inspekce v ZŠ Křižanov stížnost na šikanu. Malými agresory byli žáci teprve druhé třídy. Výsledek šetření byl odeslán zřizovateli, škole i stěžovateli. Vedoucí vychovatelkou ve školní družině na ZŠ Křižanov je místostarostka městyse Radomíra Schmidová, která se k celé události odmítla vyjádřit.

Samotnou šikanu už nějakou dobu řeší Policie ČR. Česká školní inspekce se věnovala zejména podnětu ve stížnosti na postupu školy při řešení této záležitosti a informování rodičů:

1.      Postup školy při zjištění podezření na šikanu mezi žáky – stížnost byla vyhodnocena jako důvodná, vedení školy a další pedagogové školy měli dle České školní inspekce prokazatelně k dispozici informace zakládající podezření na možnou šikanu vůči žákyni 2. třídy, nepostupovali podle vlastního pokynu pro řešení šikany, ředitel se spokojil s informacemi vedoucí vychovatelky školní družiny, která v rozporu s doporučenými postupy prováděla rozhovory s případnými agresory, potenciálními svědky, zákonnými zástupci a dalšími osobami, situaci v rozporu s uvedeným krizovým plánem vyhodnotila samostatně a chybně, následně ředitel nesprávně posoudil dosavadní informace a další šetření včetně zapojení školní metodičky prevence a případně dalších odborníků zastavil.

2.      Nedostatečná informovanost zákonných zástupců dcery stěžovatele – stížnost byla vyhodnocena jako důvodná, zákonní zástupci dcery stěžovatele se od třídní učitelky dozvěděli, že škola zahájila příslušná šetření, o výsledku řešení podezření na šikanu škola informaci zákonným zástupcům neposkytla.

„Česká školní inspekce svou činnost koordinovala s Policií ČR,“ uvedl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna