Vize veřejné dopravy kraje Vysočina (2017-2021): Rizika nového dopravního a tarifního systému

Nový dopravní a tarifní systém bude generovat další náklady, které jsou již dopředu odhadnutelné a přestože skokově navýší rozpočet na veřejnou hromadnou dopravu, jsou nutné pro vybudování a udržitelnost celého systému veřejné hromadné dopravy v Kraji Vysočina. Jde převážně o tyto skutečnosti:

a) Spoje dotované obcemi v Kraji Vysočina (ODO) budou zařazené do ZVS Kraje Vysočina. To umožní lépe zpracovat jízdní řády a oběhy vozidel, standardizovat obsluhu obcí veřejnou dopravou a dosáhnout lepší ceny za dopravní výkon než za současného stavu.

b) Zúčtovací centrum pro klíčování tržeb dopravců a dorovnání plateb za objednané dopravní výkony vyplývá z navrhovaného tarifního systému.

c) Nově vybudovaný centrální dispečink pro zajištění kontroly nad dopravním systémem, bez něhož nelze zajistit garanci návaznosti přestupů mezi jednotlivými druhy doprav.

IDS

 

d) Dopravní karta VDV bude základním kamenem nového tarifního systému, bude ji vydávat Kraj Vysočina prostřednictvím dopravců.

e) E-shop není povinnou složkou nového tarifního systému, dotváří však komfortnost nového tarifu a usnadňuje využití pro cestujícího.

f) Náklady na zavedení zúčtovacího centra s dispečinkem, dopravní karty a e-shopu se odhadují na cca 17 mil. Kč. Provozní náklady na dispečink, zúčtovací centrum a e-shop jsou odhadovány na cca 3,2 mil. Kč ročně.

g) Posílení veřejné linkové dopravy v ZVS Kraje Vysočina prostřednictvím zvýšení proběhu vozidel na linkách s velkou přepravní poptávkou, a tím významným zvýšením počtu spojů v relacích, kde je v současné době výrazně využívána 43 individuální automobilová doprava z důvodu nedostatečné nabídky veřejné hromadné dopravy.

h) Protarifovací ztráta je rozdíl mezi současnými tržbami a tržbami po zavedení tarifu VDV. Vzniká z několika důvodů. Hlavním je zavedení nového společného tarifu pro všechny tarifně integrované dopravce. Sjednocuje všechny rozdílné tarify jednotlivých dopravců a eliminuje nástupní sazby při přestupech. Dalším důvodem je nařízení slev v tarifu VDV, které dříve dopravci neposkytovali (např. předplatní jízdné). Tarif VDV je koncipován tak, aby protarifovací ztráta byla minimální, ideálně nulová. Nelze však, i přes veškerou snahu, přesně odhadnout vývoj protarifovací ztráty, zvláště v prvním roce zavedení nového tarifního systému z důvodu změny chování cestujících, kteří budou reagovat na nový dopravní a tarifní systém. Na základě zkušeností z jiných krajů se protarifovací ztráta po dvou letech ustálí tím, že chování cestujících se přizpůsobí nově nastavenému systému, a také novou možností objednatele (Kraje Vysočina) ovlivňovat výši tarifu a dopravní nabídku. Z těchto důvodů se dá očekávat vznik protarifovací ztráty, ale nedá se odhadnout její výše. Je tedy jedním z rizik nového dopravního a tarifního systému. Jedná se ale o riziko očekávané, které vždy provází zavádění nového dopravního a tarifního systému.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna