Vyjednávací majstrštyk SVAKu: desítky milionů Jihlavy natekly do kasy

MIROSLAV MAREŠ

Statutární město Jihlava ukončilo členství ve Svazku ke dni 31.12.2012. Protože Svazek nepodnikl nic konkrétního k vypořádání svých závazků, zahájila Jihlava v červnu 2013 vymáhání svého majetku cestou podání na Krajský úřad Kraje Vysočina.

Krajský úřad postupně vydal šest rozhodnutí o majetku a o penězích, přesněji o tom, že Svazek je povinen vydat Jihlavě její majetek s právem hospodaření, vložený majetek, a podíl na svém peněžitém majetku a na obchodním podílu ve Svazu VKMO s.r.o. Jihlava si tak připsala na účet více než 130 milionů korun.

Z pohledu laika se jednalo o jednoznačné vítězné tažení Jihlavy od úspěchu k úspěchu, a to dokonce i při exekuci. Svazek zůstal klidnou silou i nadále jakékoliv vypořádání Jihlavy odmítal. Pouze některé členské obce usoudily, že ve spolku, kterému musíte dávat, ale po ukončení členství od něj nic nedostanete, být nechtějí.

Po komunálních volbách došlo mezi Svazkem a Jihlavou ke klidu zbraní v právní válce. Jihlava přerušila nejen právní ofenzívu při vymáhání svého majetku, ale také mediální ofenzívu při objasňování obcím a veřejnosti svého postupu při vymáhání majetku.

Co bylo důvodem? Ten byl prostý: Svazek nabídl Jihlavě jednání o jejím vypořádání, a Jihlava to přijala. Opravdu – proč se soudit, když se můžeme dohodnout?! Součástí dohody bylo, že po dobu vyjednávání bude klid zbraní – žádná ofenzíva právníků, pouze vyjednávání politiků.

Problém spočívá v tom, že Svazek za dobu vyjednávání s Jihlavou (od listopadu dosud, tedy více než pět měsíců) nebyl ochoten a zřejmě ani schopen přesně vyčíslit alespoň své nároky vůči Jihlavě, spojené s jejím vystoupením ze Svazku, nemluvě o nárocích Jihlavy. Jihlava přitom několikrát veřejně prohlásila, že nároky Svazku uspokojí okamžitě, jakmile je Svazek vyčíslí a řádně odůvodní.

Zatímco však Svazek za pomoci Vodárenské akciové společnosti vyčísloval své nároky vůči Jihlavě, potichu a zřejmě bez vědomí politického vedení Jihlavy podkopával rozhodnutí Krajského úřadu na Ministerstvu vnitra. Dokonce dne 4.3.2015 podal návrh na prohlášení nicotnosti všech úřadem vydaných rozhodnutí.  Jistě pouze náhodou to Svazek opomenul Jihlavě oficiálně oznámit při vodárenských vyjednáváních.  Ta se to dozvěděla přímo od Ministerstva vnitra.

Postup Svazku je vyjednávací majstrštyk.

Ukolébat Jihlavu tím, že se povedou jednání, a že nemá smysl se při jednáních soudit, ukolébat protistranu a na druhé straně sám aktivně jednat přímo na Ministerstvu vnitra a zbavit tak Jihlavu toho, co si dosud vybojovala – tomu říkám účinná vyjednávací taktika.

Čtenáři Občasníku jsou určitě zvědaví, co na to jihlavské vedení. Necítí se trochu podfouknuté? A co těch 160.000,- Kč, které si Svazek poctivě připisoval na svůj účet za každý den provozování jihlavského majetku po dobu, co o něm vyjednával? Vyjednávání určitě nebylo z pohledu Svazku zbytečné, 5 měsíců je cca 150 dnů, po 162.000 korun denně to dělá 24. 300.000,- Kč pro Svazek.

Čas běží, peníze Jihlavy mizí do pokladny SVAK Jihlavsko. Jihlavské peníze z provozování vodárenské infrastruktury bývalého člena budou započteny  proti pohledávkám Jihlavy. Vyjednávání plní kasu SVAKu jihlavskými penězi. Prostě majstrštyk.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna