VÍME PRVNÍ: Radní Jihlavy schválili dopravní změny na jihozápadě města

Radní města Jihlavy schválili první konkrétní výstup dosavadní práce skupiny pro analýzu dopravy v klidu na území statutárního města Jihlavy.

V loňském roce byla tehdejším náměstkem pro oblast dopravy (Mgr. Petrem Laštovičkou) ustanovena pracovní skupina pro analýzu stávajícího stavu a návrh nové koncepce dopravy v klidu na území statutárního města Jihlavy. Pracovní skupinu tvoří úředníci a vedení statutárního města Jihlavy.

Cílem pracovní skupiny je provedení důkladné analýzy stávajícího stavu parkování v Jihlavě. K analýze stávajícího stavu je z velké míry využíváno nástrojů |Geografického informačního systému (GIS). Z analytické části poté bude poté vycházet návrh nové koncepce parkovacího systému na území města a související změny dopravního režimu, které mají za cíl zklidnit dopravu a zamezit tranzitní dopravě skrze rezidenční obytné celky.

Předmětem předloženého návrhu je úprava dopravního režimu v první lokalitě, která je vymezena ulicemi Žižkova – Bří Čapků – Telečská – U Koželuhů – Fibichova. Změny se konkrétně dotknou následujících ulic:

  • Ul. Fibichova – zjednosměrnění ulice ve směru od ul. Žižkova k ul. U Koželuhů
  • Ul. Zahradní – Systém jednosměrných komunikací v sídlišti
  • Ul. Telečská – zjednosměrnění ulice ve směru od ul. Ke Skalce k ul. U Dvora
  • Ul. U Dvora – zjednosměrnění spodní části ulice ve směru od ul. U Koželuhů
  • Ul. U Koželuhů – zjednosměrnění části ulice od křižovatky s ul. U Větrníku po křižovatku s ul. U Dvora ve směru od ul. U Větrníku k ul. U Dvora.

Změny mají za cíl zklidnit dopravu a omezit zbytnou tranzitní dopravu přes vymezenou oblast. V neposlední řadě bude přínosem navržených opatření nárůst počtu parkovacích míst (resp. legalizace stávajícího stavu) v celé lokalitě s vynaložením minimálních nákladů na jejich zřízení. Výše popsaná lokalita byla vybrána jako pilotní z důvody velkého deficitu počtu parkovacích míst a taktéž z důvodu řady podnětů obyvatel této lokality na zatížení tranzitní dopravou ve směru Žižkova – Znojemská.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů