VÍME PRVNÍ: Čajánek uspěl s odvoláním proti zamítnutí reorganizace JHMD

Vrchní soud kladně rozhodl o odvolání Jindřichohradeckých místních drah proti soudnímu zamítnutí návrhu na povolení reorganizace. Odvolací soud konstatoval, že zamítnutí reorganizace bylo ze strany soudu prvního stupně v této fázi insolvenčního řízení a za situace, kdy se jednalo o tzv. „předjednanou reorganizaci“ přinejmenším předčasné. Prvoinstanční soud má znovu rozhodnout, zda-li vyhoví návrhu Jindřichohradeckých místních drah na povolení reorganizace zadlužené firmy.

Při „předjednané reorganizaci“ insolvenční zákon (oproti standardní reorganizaci) klade mírnější požadavky pro přijetí reorganizačního plánu.

Měl-li nicméně soud prvního stupně zásadní pochybnosti o poctivosti záměru dlužnice navzdory tomu, že je u dlužnice reorganizace objektivně přípustná a že bylo současně dosaženo potřebných kvor pro přijetí tzv. konsenzuální reorganizace, nic mu podle verdiktu odvolacího soudu nebránilo, aby své rozhodnutí „odložil“ na dobu po skončení řádně svolané schůze věřitelů a vyčkal jejího rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužnice.

Podle není správný závěr soudu prvního stupně, že zamítnutí návrhu dlužnice na povolení reorganizace má povahu onoho „odložení“ rozhodnutí o způsobu řešení jejího úpadku na dobu proběhnuvší schůze věřitelů. Tím, že soud prvního stupně návrh dlužnice zamítl, bylo již o tomto jejím návrhu rozhodnuto definitivně.

Na soudu prvního stupně nyní bude, aby posoudil, zda byly splněny další zákonné podmínky pro vydání rozhodnutí o způsobu řešení úpadku JIndřichohradeckých místních drah, a dále, setrvá-li na svém závěru o nepoctivosti záměru dlužnice, vyčká, jaké rozhodnutí ohledně způsobu řešení úpadku dlužnice přijme řádně svolaná schůze věřitelů.

K tomu lze opětovně podotknout, že u objektivně přípustné reorganizace nepoctivý záměr nevylučuje Jindřichohradecké místní dráhy jako dlužníka z řešení úpadku reorganizací. Rozhodne-li schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku reorganizací, pak je insolvenční soud takovým rozhodnutím ve smyslu ust. § 152 IZ vázán, a bude muset rozhodnout o způsobu řešení úpadku dle schůze věřitelů. Poctivost návrhu na povolení reorganizace bude insolvenční soud zkoumat pouze tehdy, jestliže schůze věřitelů usnesení nepřijme.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů