Insolvenční správkyně upozornila šéfa JHMD Čajánka na trestněprávní důsledky destrukčního jednání

Situace Jindřichohradeckých místních drah je i nadále velmi vážná. Při činnosti insolvenčního správce vyšlo najevo, že destrukce obchodního závodu je pokročilejší, než bylo možné vyhodnotit z komunikace s dlužníkem.

Zaměstnanci dlužníka jsou demotivování, což insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízení tak, jak čas postupoval, vnímal. Nicméně zaměstnanci jsou až na výjimky zcela demoralizováni.

Obnova zájmu zaměstnanců o činnost podniku není otázkou dnů.

Na jedné straně zaměstnanci v zásadě ztratili perspektivu další činnosti obchodního závodu, když byli účastni toho, že v obchodním závodě nebyla provozována žádná aktivita, která by přinášela příjmy (činnost dílny kromě zakázky lakování v zásadě ustala na konci února 2023, ubytování i přes poptávku v rezervačním systému nebylo provozováno vůbec), a zaměstnanci byli vedeni k neproduktivním aktivitám, o jejichž smyslu je nikdo blíže neinformoval, a byly plněny pouze na základě pracovního příkazu.

Na druhé straně se zaměstnanci, ať vědomě či nevědomky, podíleli na vlastní destrukci obchodního závodu.

Po přechodu dispozičního oprávnění na insolvenčního správce tak je pro některé ze zaměstnanců obtížné nepokračovat setrvačností v nastaveném trendu.

Orientace v insolvenčním řízení, v přechodech dispozičního oprávnění, možných řešeních, nejen samotného úpadku, ale i dalšího vedení obchodního závodu, tedy jakékoli další budoucnosti úzkokolejných drah, je pro zaměstnance obtížná a situace je pro ně málo přehledná. Z obecného lidského hlediska je pro insolvenčního správce srozumitelná směs nejistoty, deziluze a malá ochota zaměstnanců se přizpůsobit aktuálním změnám.

Je zřejmé, že, byl-li úpadek zjištěn před více než půl rokem, kdy zaměstnanci vítali změnu, kterou přineslo předběžné opatření omezující dlužníka v jeho dispozičním oprávnění a následné převzetí vedení obchodního závodu insolvenčním správcem, a kdy byli připraveni spolupracovat na zavedení takového režimu, který by umožnil provozovat obchodní závod do doby konání schůze věřitelů, příp. i v dalším průběhu insolvenčního řízení, a v mezidobí se nastavil trend přesně opačný, že není možné očekávat aktuálně obrat o 180 stupňů v rámci jednoho pracovního dne, potažmo týdne.

Jakkoli je nastavení nové motivace zaměstnanců dlužníka samo o sobě obtížné, situaci nenapomáhá ani jednání samotného dlužníka.

Ačkoli je možné hodnotit způsob vedení obchodního závodu dlužníkem v uplynulých měsících tak, že závod v zásadě řízen nebyl, dlužník i přes aktuálně vydané předběžné opatření dále zasahoval do vedení obchodního závodu, oslovoval zaměstnance a uděloval jim pracovní úkoly.

Na to insolvenční správce reagoval opakovanou výzvou, aby dlužník v takové činnosti ustal, a upozornil dlužníka i na možné trestněprávní důsledky jeho jednání.

Co číst dál?

“ Za minutu dvanáct“, soud omezil dispoziční práva šéfa úzkokolejky Čajánka (více zde). Podle jindřichohradeckého senátora Jaroslava Chalupského byl šéf úzkokolejky snad jediný, komu nezáleželo na budoucnosti úzkokolejky (více zde). Pochybnosti o poctivých úmyslech se objevily už dříve (více zde). Stížnost zaměstnanců na šéfa Čajánka čtěte přímo zde. O koleje úzkokolejky projevila zájem železniční divize Swietelsky (více zde).

Více článků a informací o situaci na úzkokolejné dráze najdete v archivu přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů