(DOKUMENT) Stížnost zaměstnanců na majitele úzkokolejky Borise Čajánka

Vážená paní správkyně, vážení věřitelé,
dovoluji si Vás oslovit z řad zaměstnanců společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a. s, kde se interní situace zhoršuje každým dnem. Nyní již naše trpělivost přesáhla akceptovatelné hranice, neboť úmyslným podrýváním veškeré příjmové činnosti ředitelem Ing. Borisem Čajánkem jsme nedobrovolnými svědky cílené likvidace zbytku firmy.

Když na podzim loňského roku firma vstupovala do insolvence a nevyplácely se mzdy, jen malé procento zaměstnanců neukončilo pracovní poměr. Hlavní motivací nás zůstavších byla snaha pomoci budoucímu obnovení provozu na úzkokolejce. Kvalifikovaní zaměstnanci dílny se znalostmi atypických vozidel by se obtížně nahrazovali, přitom přesně po takových všestranně schopných mechanicích je v regionu velká poptávka. Rozhodli jsme se setrvat, vydělat si na sebe prostřednictvím externích zakázek, přečkat touto činností celé insolvenční řízení a poté se (v případě zájmu nového vlastníka) vrátit ke své původní práci. Již na podzim 2022 jsme ale toto rozhodnutí podmínili odchodem Ing. Čajánka z výkonného vedení společnosti, neboť jeho kroky dlouhodobě vyhodnocujeme jako likvidační.

Zachování provozu dílny mělo mít tyto přínosy:
– udržení důležitých zaměstnanců pro budoucí obnovení provozu úzkokolejky;
– zajištění přirozeného pohybu zaměstnanců po nádraží a tím i ochrany tč. nepoužívaného majetku;
– zazimování a pravidelná kontrola drážních vozidel;
– finanční zisky z externích zakázek, které kromě mzdových nároků pokryjí i režijní náklady na energie, vytápěníbudov apod.

Pod vedením JUDr. Urbanové (od 10. listopadu 2022 do 11. ledna 2023) se chod dílny stabilizoval. Potenciál opravárenské činnosti potvrdily první výsledky: za období 22.11.2022 až 1.3.2023 bylo za provedené externí zakázky vyfakturováno celkem 1.091.828,- Kč bez DPH.

Počáteční cenová politika byla nastavena tak, aby byli zákazníci motivováni zadat práci nám, přestože naše reference s prací mimo pole úzkorozchodných vozidel byly do té doby nulové, a přestože tím
riskovali komplikace spojené s insolvenčním řízením (v krajním případěvedoucí například k nedokončení zakázky). Dílna si na svou činnost s rezervou vydělala. Do budoucna pak byl potenciál zisky dále navyšovat.

Naše pracovní úspěchy před časem popsal např. tento článek ze serveru
Zdopravy.cz:https://zdopravy.cz/zamestnanci-jhmd-drzi-dilnu-v-chodu-aktualne-zrenovovali-podvozky- pro-bardotku-146483/

Vše se změnilo po návratu Ing. Borise Čajánka zpět do výkonné funkce (od 11. ledna 2023), který v rozkladu zbytku společnosti plynule navázal tam, kde předtím skončil. V reakci na jeho návrat okamžitě ukončilo pracovní poměr několik kolegyň (což samo o sobě o něčem vypovídá). Další postup ředitele byl opět neslučitelný se zdravým přístupem k vedení firmy.

Negativní postoj Ing. Čajánka lze sledovat mj. na následujících příkladech:
– donucení zákazníka zrušit již nasmlouvanou zakázku přehnaným navyšováním ceny(oprava vozů Bix a Daad);
– umělé protahování procesu objednávání zakázek (např. oprava interiéru restauračního vozu WR);
– nečestné jednání se zákazníkem (viz doplatek za podvozky 751) a pošpinění dobrého jména dílny;
– chaotická organizace mimořádných inventur, během kterých mohly pokračovat zisky z externích zakázek;
– nezájem o téma zakázek na poradách;
– přesouvání mechaniků na nevýdělečné činnosti (např. čištění tratě);
– nedodržení výplatního termínu mezd za leden;
– neproplácení slíbených finančních záloh na hrazení materiálu pro zakázky a režijní náklady (např. odstranění graffiti z vagónů).

Dle našeho názoru by v zájmu dlužnice měla být minimalizace ztrát podniku. Výdělečné činnosti opravárenské dílny jsou ale opakovaně házeny klacky pod nohy. Nezůstali jsme v pracovním poměru proto, abychom trpěli šikanu a aby jsme plněním zcestných Čajánkových rozkazů platili za
nepřímou výpomoc s jeho nekalými zájmy, zákulisněvedenými ve stínu nerealizovatelného rádoby reorganizačního plánu. Je neuvěřitelné, že i po způsobení devíticiferných dluhů a nevratných škod tento člověk nadále tahá za nitky, natož že figuruje i ve vedení nově vzniklé dceřiné společnosti
Správa úzkorozchodných drah s.r.o.

Zájem o zachování úzkokolejky opakovaně vyjadřují politici, územní samosprávy, místní obyvatelé a turisté. Podporu dráze slíbili i bývalí zaměstnanci.

Nyní je však tato budoucnost ve vašich rukou. Prosím, nevěřte někomu, kdo takto extrémním způsobem zadlužil kdysi prosperující firmu. Jindřichohradecká úzkokolejka má naději na vzkříšení, jen pokud v ní
nebude figurovat Ing. Čajánek.

Pokud Ing. Boris Čajánek nebude zbaven dispozičního práva a řídící funkce nad zaměstnanci (včetně pracovněprávních vztahů) do konce května 2023, podají všichni zaměstnanci dílny výpověď z pracovního poměru. S ohledem na vážnost situace však k tomuto kroku můžeme být donuceni i dříve.

AKTUALIZOVÁNO: Jindřichohradecký senátor Jaroslav Chalupský ocenil přístup zamestnanců v rozsáhlém komentáři na sociální síti:

“ Podnět zaměstnanců JHMD insolvenčnímu soudu je alarmující, protože může znamenat zásadní odpojení úzkokolejky od resuscitace, odchodem specifického dílenského know how a poslední party srdcařů. Tím by bylo asi rozhodnuto o způsobu vypořádávání dluhů. Zkusit nákladně zpeněžit zbytky nefunkční dráhy rozprodejem. Zaměstnanci prokázali notnou dávku odvahy a asi je to pro ně i dráhu po několika měsících zásadní rozcestí, kde se rozhodne. Dráha bez dílenského a obslužného personálu opět dál sníží hodnotu JHMD. Určitě je rozumnější vypořádávat dluhy prodejem funkční dráhy se všemy certifikáty a povoleními, která generuje tržby, a o kterou se starají loajální zapálení zaměstnanci, než rozebírat koleje do šrotu a nabízet k prodeji nádražní budovy bez energetických štítků atp. O to víc, pokud mají investoři stále zájem o koupi celé úzkokolejky a zachování maxima její hodnoty. Pokud situace dospěje do okamžiku, kdy Ing. Čajánek propustí zaměstnance, nebo odejdou sami, možnosti ubývají a budou asi tratit všichni zúčastnění,“ napsal senátor Chalupský.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů