Žďár nad Sázavou chce náhradu škody z rozhodnutí Ústavního soudu

Spor mezi bývalou učitelkou a žďárskou základní školou pokračuje žalobou města Žďáru nad Sázavou jako zřizovatele škody s Českou republikou. Ministerstvo spravedlnosti neuhradilo Žďáru nad Sázavou požadované náklady za prohraný soudní spor.

Překvapivý zvrat soudního sporu ve výkladu zákoníku práce přišel ze strany Ústavního soudu až po uplynutí značné doby v řádu let, čímž došlo k dalšímu navyšování škod způsobených klientovi. Městu Žďár nad Sázavou tak celkem vznikla dosud škoda ve výši 3.976.871 Kč, kterou požadoval nahradit Ministerstvem spravedlnosti České republiky z titulu nesprávného úředního postupu. Žádost o náhradu škody byla Ministerstvu spravedlnosti České republiky, odboru odškodňování, adresována 17. 2. 2021. Do dnešního dne nebyl nárok plně uspokojen.

Nad výše uvedené Žďár nad Sázavou také dodává, že Ústavní soud měl a mohl svůj názor vyjádřit již v první podané ústavní stížnosti, nikoliv až ve druhé, neboť tento krok pouze absolutizoval legitimní očekávání žalobce o
řádném a správném postupu ve věci samé.
Z důvodu základních principů právního státu nezbývalo žalobci nic než respektovat konečná rozhodnutí obecných soudů, a i přes flagrantní zásah do legitimního očekávání a retroaktivní prolamování rozhodovací
praxe plnit toliko co je soudem zaměstnankyni přiznáno.
Žalobci tak vznikla škoda, jež nebyla způsobena jeho přičiněním, nýbrž objektivně mimo sféru jeho vlivu, kdy přes devět meritorně pozitivních rozhodnutí v průběhu´ jedenácti let došlo ke změně rozhodovací praxe Ústavním soudem stojícím mimo soustavu obecných soudů.

Žalobce, přestože jednal s péčí řádného hospodáře, čelil v této věci opakovaně trestním oznámením a dalším podnětům.

Kromě toho, že věc byla prošetřována mnohými úřady včetně státního zastupitelství a kriminální policie, tak vše bylo navíc medializováno.

Tyto negativní aspekty celé věci, kdy žalobce pouze jednal dle vydaných
rozhodnutí obecných soudů, a nadto i rozhodnutí Ústavního soudu, umocňují vzniklou újmu a oprávněnost požadovaného odškodnění. Fakticky tak musel žalobce za své legitimní očekávání založené na důvěře v akty státu zaplatit miliony korun a čelit devastaci své dobré pověsti díky medializaci stran jeho údajného protiprávního jednání.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů