Kostel ve Vítochově patří mezi nejstarší na Moravě

Vznik kostela sv. Michaela archanděla je spojen příchodem věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Jadrem celé pověsti je věrozvěst Metoděj putující ve druhé polovině devátého století spolu s Cyrilem Velkou Moravou. Při svém putování se zastavil na hrádku Dětochov a učil vladyku Dětocha křesťanství. Dětoch nechal strhnout pohanské modly a vystavěl dřevěný kostel.

Kostel sv. Michaela ve Vítochově | Turistický portál Bystřicka

Kostelu se lidově říká „U sedmi borů“, podle sedmi borovic, které zde do nedávna skutečně stály. Když se pak sv. Metoděj vracel, vykonal podle legendy při primitivním kamenném oltáři, který prý v kostele stále je, první mši a zasvětil kostel sv. Michaelu archandělu.

Skutečnost je však méně idealizovaná, nicméně pořád sahá do hluboké historie moravských dějin. Vznik kamenné stavby kostela lze na základě architektonických detailů odhadovat na konec první třetiny 13. století.

Mnoho legend je spojeno i se svatým Michaelem archandělem, kterému je kostel zavěcen. Mezi anděly má Michae l postavení věrného průvodce duše, utěšitele smutných lidí, prostředníka mezi Bohem a člověkem a dokonce ochránce všech lidí. A protože je silný a mocný, je pokládán za nepřemožitelného hrdinu a nebeského rytíře. Svatý Michael svedl boj s odpůrcem Boha a zvítězil. Jiná legenda vypráví, že nás po naší smrti tento anděl uvítá v ráji.

Jiná legenda zmiňuje samotný pahorek vítochovského kostela jako pohanské kultiště. Pohanské kultiště prezentuje nekřesťanskou heretickou představu duchovna a je přirozeně v očích křesťana spojováno s ďáblem. Archanděl Michael, dle písma vícenásobný přemožitel ďábla, zde přichází jako patron kostela a opět jako vítěz nad ďáblem. Křesťanství tedy poráží pohanství.

Kostel sv. Michaela archanděla se nachází pod vrcholem pahorku kousek severozápadně od obce Vítochov ve farnosti Bystřice nad Pernštejnem.
Původně byl zamýšlen jako farní pro okolní obce, ale podle některých pramenů jím byl jen krátce, podle jiných farním kostelem nikdy nebyl. Sakristie byla postavena asi v roce 1740. Rok lze určit podle dendrochronologického průzkumu krovů. 

Kostel sv. Michaela archanděla | Vítochov - Galerie: Kostel sv. Michaela  Vítochov

Nejpozoruhodnější však ve Vítochovském kostele jsou jeho malby. Výjevy zobrazují Vjezd do Jeruzaléma, Poslední večeři Páně, Ježíšovo umučení a zmrtvýchvstání i výjevy z Kristových pašijí. Najdete zde také malby Panny Marie a archanděla Michaela, kterému je kostelík zasvěcen.

K dalším památkám patří románská křtitelnice dnes umístěná v presbytáři. Pochází asi z poloviny 13. století a pravděpodobně byla přenesena z bystřického kostela. Křtitelnice je vytesána z tzv. nedvědického mramoru. Má podobu kalicha. Umístění křtitelnice se v průběhu staletí měnilo, například v roce 1662 je připomínána uprostřed kostela, v roce 1912 v síňce pod věží.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů