O poctivých úmyslech provozovatele úzkokolejky další pochybnosti

Kolem postupu Jindřichohradeckých místních drah o opětovném získání povolení Drážního úřadu na povolení provozu po úzkokolejné dráze Nová Bystřice-Jindřichův Hradec-Obrataň se objevily nové pochybnosti o poctivých úmyslech.

Společnost CityRail, a.s., která s Jindřichohradeckými místními drahami sjednala poskytování poradenských služeb v souvislosti se získáním úředních povolení Drážního úřadu pro provozovatele dráhy, zaznamenala zveřejněný zápis z posledního jednání prozatímního věřitelského výboru, na němž se měl dlužník vyjádřit tak, že „vyvine úsilí, aby rozhodnutí o vydání úředního povolení bylo vydáno co nejdříve. Za tímto účelem bude kontaktovat příslušný úřad, zda je možné zahájit řízení ihned, a postupně dokládat nezbytné dokumenty (např. zprávu autorizované osoby, která již zahájila prvotní prohlídku dráhy za účelem vydání prohlášení o provozuschopnosti).“

K tomu se společnost CityRail, a.s. vůči dlužníkovi vyjádřila tak, že je takovým vyjádřením znepokojena a vyjádřila pochybnost o úmyslech dlužníka při obstarání této záležitosti. Neboť, pokud by dlužník, resp. společnost Správa úzkokolejných drah s.r.o. takovýmto způsobem řízení u Drážního úřadu zahájila, podání, které by neobsahovalo zákonem požadované náležitosti, by vedlo k přerušení správního řízení.

To samo o sobě nabourává předpoklad úspěšného a rychlého vyřízení věci.

Stejnětak se společnost CityRail, a.s. pozastavila nad postupem dlužníka pro doložení dokladů, které jsou nezbytnou náležitostí podání žádosti o vydání úředních povolení provozovatele dráhy, kdy dlužník se dle zápisu z jednání prozatímního věřitelského výboru, měl vyjádřit tak, že některé doklady, zejména doklad prokazující finanční způsobilost žadatele, chce vázat až na období po uzavření smlouvy se zájemcem.

Insolvenční správce má v této souvislosti zato, že je třeba připomenout, že podání žádostí o vydání úředních povolení provozovatele dráhy není přímo vázáno na jakýkoli kontrakt uzavřený s jakýmkoli zájemcem. Nadto dosud nedošlo ke schválení, resp. přijetí nabídky společnosti WTT s.r.o., k níž se věřitelský orgán po případném vyslovení souhlasu insolvenčního správce bude na návrh dlužníka vyjadřovat až poté, co by mu byl předložen ke schválení celkový koncept včetně smluvní dokumentace a kalkulací s tím spojených příjmů a výdajů.

Jindřichohradecké místní dráhy v minulosti potvrdily, že úřední povolení provozovatele dráhy bude zajišťovat bez ohledu na stav přijetí nabídky společnosti WTT s.r.o.

Insolvenční správce informoval, že připravenost dlužníka „vyvinout úsilí, aby rozhodnutí o vydání úředních povolení provozovatele dráhy bylo vydáno co nejdříve“ , kopíruje jeho dosavadní podání u Drážního úřadu, v řízeních která zahájil na sklonku měsíce září 2022, v nichž žádal o vydání bezpečnostních osvědčení provozovatele dráhy a dopravce, neboť řízení byla jak z úřední povinnosti, tak k návrhu dlužníka opakovaně přerušována bez toho, že by dlužník kdykoli v době těchto správních řízení předložil Drážnímu úřadu takový návrh, o němž by bylo možné pro jeho nedostatky rozhodnout jinak, než řízení zastavit.

Vzhledem k tomu, že dlužník tento postup opakoval ve více řízeních vedených u Drážního úřadu, má insolvenční správce zato, že vyjádření dlužníka na jednání věřitelského orgánu o tom, že bude na Drážním úřadě konzultovat, zda může řízení o vydání úředních povolení zahájit a následně průběžně doplňovat o zákonem stanovené náležitosti, je způsobem, jak úřední povolení provozovatele dráhy buď vůbec nezískat nebo proces natáhnout do nepřiměřené doby, když zákonný postup o přerušení řízení v případě, kdy návrh na zahájení řízení nemá veškeré zákonné náležitosti a je třeba jeho vady odstranit, je dlužníkovi důvěrně znám.

Podle jindřichohradeckého senátora Jaroslava Chalupského byl šéf úzkokolejky snad jediný, komu nezáleželo na budoucnosti úzkokolejky (více zde). Za minutu dvanáct: Soud vyhodil šéfa Čajánka z úzkokolejky (více zde). O koleje úzkokolejky projevila zájem železniční divize Swietelsky (více zde). Více článků a informací o situaci na úzkokolejné dráze najdete v archivu přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů