Bezpečnostní certifikát Drážního úřadu je klíčem zadlužené úzkokolejky ke státním financím

Nejdříve musí být jindřichohradecká úzkokolejná dráha oficiálně uznána provozuschopnou a pak může uvažovat o získání finančních prostředků státu od Státního fondu dopravní infrastrukturu.

Nejdůležitějším dokumentem pro zprovoznění dráhy je bezpečnostní certifikát Drážního úřadu. Proces jeho vystavení je ale pozastaven na žádost zadlužené úzkokolejky. Očekávají se závažná zjištění o havarijním stavu dráhy s výzvou k odstranění. Odstranění nedostatků se nemusí rychle podařit, letní sezóna je vážně ohrožena.

Pro získání dotací z obhospodařovaných prostředků Státního fondu dopravní infrastrutury (SFDI) obecně
není podmínkou, aby vlastníkem či provozovatelem železniční infrastruktury byl veřejnoprávní
subjekt.

Vlastníkem či provozovatelem železniční infrastruktury může být jak soukromá osoba
(právnická nebo fyzická), tak i veřejnoprávní subjekt včetně státu. Otázka vlastnictví je tak
z hlediska poskytnutí prostředků ze SFDI irelevantní.

Jedinou podmínkou SFDI s přesahem do veřejného prostoru je požadavek, aby zde existoval
závazek veřejné služby, a to dlouhodobějšího charakteru.

SFDI také uvedl, že veškeré podmínky týkající se přidělování finančních prostředků jsou veřejně
dostupné na jejich internetových stránkách (jednou z nich je onen závazek veřejné služby, nikoliv
vlastnictví veřejnoprávním subjektem) a byly mj. rovněž sděleny Ing. Kyselovi, který je autorem reorganizačního plánu.

SFDI sdělil, že předmětná regionální dráha musí být provozuschopná před počátkem financování ze strany SFDI, a tudíž bez „bezpečnostního certifikátu od Drážního úřadu“ nelze finanční prostředky státu zadlužené úzkokolejce poskytnout. Ze strany SFDI se jedná o jednu z podmínek případného přidělení jakýchkoliv finančních prostředků.

Je tak zřejmé, že odstraňování případných nedostatků indikovaných Drážním úřadem a podmiňujících jím získání bezpečnostního certifikátu dráhy nebude moci být z prostředků SFDI vůbec hrazeno.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů